Môi trường cho chuyển đổi số

11:03 | 05/12/2020

(HQ Online) - Dự thảo Chiến lược quốc gia về phát triển DN công nghệ số Việt Nam đến năm 2030 đặt mục tiêu Việt Nam có 100.000 DN công nghệ số. Đây là cơ hội và cũng là thách thức của kinh tế Việt Nam.

VNPT với mục tiêu tiên phong dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số
Cơ hội chuyển đổi số trong ngành Giáo dục
Chuyển đổi số để phát triển du lịch Việt Nam
“Startup” vượt khó khăn bằng chuyển đổi số
Môi trường cho chuyển đổi số
Ảnh minh họa: ST

Dự thảo trên cũng nêu rõ, các DN công nghệ số Việt Nam cần đi đầu, tạo đột phá trong thực hiện chiến lược “Make in Vietnam”, phấn đấu từng bước làm chủ về công nghệ, sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới… Theo Báo cáo Kinh tế số Đông Nam Á 2020 của Google, Temasek và Bain & Company, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế số tại Việt Nam trong 5 năm tới sẽ cao thứ hai khu vực (29%), chỉ sau Philippines (30%). Tổng giá trị giao dịch nền kinh tế số Việt Nam dự báo đạt 14 tỷ USD trong năm 2020, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Với tốc độ tăng trưởng trung bình 29%, nền kinh số của Việt Nam thậm chí có thể đạt tới con số 30 tỷ USD vào năm 2021.

Điều này có được là nhờ Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách và quan tâm đầu tư các cơ sở hạ tầng quan trọng, phát triển ngành công nghệ thông tin - truyền thông… Tuy nhiên, theo các chuyên gia, về chuyển đổi số, các DN vừa và nhỏ đang đối mặt với những rào cản như thiếu kỹ năng số và nhân lực, thiếu nền tảng công nghệ thông tin đủ, thiếu tư duy kỹ thuật số hoặc các thách thức về văn hóa kỹ thuật số trong DN… Trong khi đó, tỷ lệ DN nhỏ và vừa lại chiếm tới 98% tổng số DN nên đang ảnh hưởng lớn tới tiến trình chuyển đổi số của các DN Việt Nam nói chung.

Chính vì thế, những mục tiêu trên chỉ có thể đạt được khi có sự thay đổi xuyên suốt và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từ DN lớn tới DN nhỏ. Trong đó, việc xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam là giải pháp tất yếu, hỗ trợ tích cực cho quá trình phát triển kinh tế số, để đẩy nhanh cải cách hành chính, tạo môi trường số trong mọi hoạt động của DN. Ngoài ra, hạ tầng về viễn thông, internet cũng cần được cải thiện đồng đều giữa các vùng miền; hạ tầng thanh toán điện tử cũng phải được phổ cập rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân; hạ tầng kho vận – hậu cần – thông quan cũng phải được số hóa và thông suốt…

Những vấn đề trên có nghĩa là, các DN cần được “nuôi dưỡng” trong môi trường số, đưa mọi hoạt động, giao dịch của DN được thực hiện trên nền tảng số… thì tự động và tất yếu các DN cũng phải chuyển đổi số để đồng bộ với cơ sở hạ tầng xung quanh.

Bình Nam