Mặt hàng giấy giặt phù hợp phân loại vào nhóm 34.01

08:38 | 29/11/2020

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, đối chiếu với các quy định tại Danh mục hàng hoá XNK, mặt hàng giấy giặt phù hợp phân loại vào nhóm 34.01.

Giải đáp một số vướng mắc về phân loại hàng hóa
Minh bạch trong phân tích, phân loại hàng hóa
Mặt hàng SHARP PS60FP-IP phù hợp phân loại nhóm 29.23

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Hải Phòng liên quan đến phân loại mặt hàng có tên khai báo là giấy giặt. Về việc này, theo Tổng cục Hải quan, Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư 09/2014/TT-BTC ngày 15/2/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC đã quy định rõ các mặt hàng và việc phân loại các mặt hàng XNK.

Theo đó, mặt hàng NK có tên khai báo là “Giấy giặt Hanjang”, có kết quả phân tích là “chế phẩm (không chứa xà phòng) chứa chất hoạt động bề mặt, hương liệu và phụ gia, dạng miếng (tờ), đã đóng gói 30 miếng/túi hoặc 10 miếng/túi, có thể dùng để giặt tay và sử dụng với giặt máy”, phù hợp phân loại vào nhóm 34.01, mã số 3401.19.90.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, qua rà soát dữ liệu trên hệ thống thông tin, mặt hàng có tên khai báo là giấy giặt được đóng gói dưới các dạng: 160 tờ/hộp, 100 miếng/túi,... đang được khai báo vào các nhóm 34.01 và 34.02.

Theo đó, để thực hiện thống nhất trong việc phân loại hàng hóa, tránh tình trạng một mặt hàng khai báo nhiều mã số, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng rà soát và căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, hàng hóa thực tế NK, đối chiếu các quy định và hướng dẫn nêu trên để phân loại hàng hóa theo đúng quy định.

Nụ Bùi