Luật Xây dựng sửa đổi giúp tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng

08:31 | 01/08/2020

(HQ Online) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng thời gian tới.

Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Địa phương kiến nghị tháo gỡ khó khăn về đầu tư, xây dựng cho "mục tiêu kép"
Bổ sung cơ chế bảo lãnh để khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản?
0225 103347735
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có nhiều thay đổi hết sức tích cực. Ảnh: Internet.

Khắc phục nhiều hạn chế, bất cập

Theo Bộ Xây dựng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021. Luật đã sửa đổi, bổ sung 66 điều và thay thế thuật ngữ tại 13 điều trong tổng số 168 điều của Luật Xây dựng. Trong đó, có nhiều sửa đổi đáng chú ý.

Cụ thể, Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp giấy phép xây dựng theo hướng: rà soát đối tượng công trình được miễn giấy phép xây dựng cho phù hợp với yêu cầu quản lý; đơn giản hóa điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; tăng cường phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt của Bộ Xây dựng cho UBND cấp tỉnh; rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng.

Đây là nhóm nội dung thu hút được sự chú ý của dư luận, nhất là các DN xây dựng, bất động sản, bởi Luật đã giảm bớt được một số quy trình trong cấp phép xây dựng, trong đó bước thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở của các công trình xây dựng trong dự án nhà ở đã được tích hợp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xây dựng.

Quy định mới này đã khắc phục bất cập của Luật Xây dựng 2014, cụ thể: Đối với trường hợp dự án nhà ở có công trình cấp 1 (trên 24 tầng) trước đây chủ đầu tư phải trình Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) thẩm định cả hai bước, thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật. Đến nay đã được rút gọn vào quy trình cấp Giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, việc tích hợp các quy trình cấp phép sẽ giảm đi rất nhiều thời gian cho các doanh nghiệp, đồng thời những chí phí cho hoạt động đầu tư xây dựng cũng sẽ được giảm bớt đáng kể.

Nhiều ý kiến cho rằng sự thay đổi này được cho là hết sức tích cực, tuy nhiên trong thời gian tới Bộ Xây dựng cần tiếp tục nghiên cứu và giảm bớt các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng để đồng bộ với các điều, khoản của Luật, giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những thay đổi hết sức tích cực

Cùng với sửa đổi nói trên, Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng theo hướng quy định đối tượng phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng phù hợp với pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đồng thời, Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hướng quy định các hình thức quản lý dự án do người quyết định đầu tư xem xét quyết định theo quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Với vấn đề này, Luật quy định rõ hình thức Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công khi người quyết định đầu tư được giao quản lý nhiều dự án đồng thời hoặc nối tiếp, liên tục nhằm khắc phục tình trạng các Bộ, ngành có ít dự án đầu tư xây dựng được triển khai vẫn phải thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực sẽ không hiệu quả và tăng biên chế.

Bên cạnh đó, Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo hướng: làm rõ các bước thiết kế cần thẩm định, phê duyệt; giảm đối tượng phải thẩm định thiết kế xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tích hợp thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng vào bước cấp phép xây dựng đối với công trình sử dụng vốn khác.

Luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo hướng hệ thống định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp tỉnh) ban hành là cơ sở để chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng cho biết, nhiều quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 như: miễn giấy phép xây dựng đối với công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, bãi bỏ thẩm quyền của Bộ Xây dựng và giao UBND cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt… sẽ có hiệu lực sớm kể từ ngày 15/8/2020.

Hoài Anh