Lãi suất trái phiếu chính phủ bất ngờ giảm mạnh tại tất cả kỳ hạn

15:36 | 07/10/2020

(HQ Online) - Ngày 7/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng.

Bất ngờ khối lượng đặt thầu trái phiếu chính phủ gấp 3 lần khối lượng gọi thầu
Lãi suất giảm nhưng trái phiếu chính phủ bất ngờ được mua vào mạnh
2202 img 0133
Một công trình sử dụng vốn trái phiếu chính phủ thực hiện giải ngân qua KBNN Hải Dương. Ảnh Thùy Linh.

Số trái phiếu cần huy động tại các kỳ hạn 15, 20 và 30 năm đã huy động được 7.646 tỷ đồng với lãi suất giảm mạnh tại tất cả các kỳ hạn.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 5.000 tỷ đồng, huy động được 5.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,66%/năm, giảm 0,30%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/9/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,02%/năm, giảm 0,24%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/9/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 646 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,25%/năm, giảm 0,23%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/9/2020).

Như vậy, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 236.345 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Thùy Linh