Kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế hơn 26,8 nghìn tỷ đồng

15:21 | 06/07/2020

(HQ Online) - 6 tháng đầu năm toàn ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế có trọng điểm, tránh gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp chịu tác động bởi Covid-19.    

kien nghi xu ly qua thanh tra kiem tra thue hon 268 nghin ty dong
Hết tháng 6/2020, toàn ngành Thuế ước thực hiện được 23.793 cuộc thanh tra, kiểm tra. Ảnh Thùy Linh.

Theo số liệu thông kê từ Tổng cục Thuế, hết tháng 6/2020, toàn ngành Thuế ước thực hiện được 23.793 cuộc thanh tra, kiểm tra (đạt 26% kế hoạch năm 2020); kiểm tra được 258.851 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế.

Từ đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước là 26.880,38 tỷ đồng, trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 10.002,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ ước đạt 565,6 tỷ đồng; giảm lỗ ước đạt 16.311,97 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách ước đạt 4.523,12 tỷ đồng, bằng 62,87% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Theo Tổng cục Thuế, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá, thực hiện kịp thời và kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách.

Tổng cục Thuế đã giao cho cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020, theo đó yêu cầu các cục thuế phấn đấu thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp đạt tối thiểu tỷ lệ 19,5% số doanh nghiệp đang hoạt động nhằm tăng cường công tác chống thất thu ngân sách.

Đồng thời, ngành Thuế cũng tiếp tục triển khai hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao năng lực cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Đáng chú ý, trên cơ sở danh sách doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được phê duyệt, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế tiến hành rà soát, tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan Thuế các cấp chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, cụ thể như: nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không...; đồng thời tăng cường rà soát, kiểm tra tại cơ quan Thuế, trên cơ sở đó đề nghị người nộp thuế kê khai bổ sung số thuế còn thiếu.

Thùy Linh