Kiến nghị giảm thuế cho đối tượng xây nhà xã hội để cho thuê

15:21 | 27/10/2020

(HQ Online) - Trong bản kiến nghị gửi về Văn phòng Quốc hội, cử tri TPHCM đề nghị giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Để dành cho ngày sau
Cục Thuế Hà Nội: Hầu hết ngành nghề sụt giảm doanh thu khiến số thuế phát sinh giảm
“Phải bảo đảm dành đủ đất cho phát triển nhà ở xã hội”
2457-iec-3
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Cụ thể, cử tri kiến nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Luật thuế Giá trị gia tăng và điểm b Khoản 2 Điều 13 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp theo hướng: “Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế đối với nhà ở xã hội hiện hành”, để đảm bảo sự thống nhất với quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Theo cử tri TPHCM, quy định như vậy để khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật Nhà ở năm 2005 (nay là Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014) được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án (trong khi mức thuế suất phổ thông hiện hành là 20%).

Bộ Tài chính cho rằng, đây là mức thuế suất ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chỉ có các mức thuế suất ưu đãi: 10%, 15% và 17%).

Tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng quy định: “Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ sau đây: bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở” (trong khi mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường khác đều ở mức 10%).

Như vậy, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế Giá trị gia tăng hiện hành đang quy định ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao nhất và áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng ở mức thấp đối với các dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê hay cho thuê mua nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội để thực hiện chính sách về nhà ở.

Ngoài ra, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội (Nghị quyết số 07- NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020) có chỉ đạo mở rộng cơ sở thuế, hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong các sắc thuế và chính sách miễn, giảm, giãn thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo quy định của các luật thuế hiện hành.

H.Vân