Kiểm soát hiệu quả dịch vụ thẩm định giá

07:42 | 10/03/2021

(HQ Online) - Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá được ban hành vào thời điểm này là hết sức cần thiết nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước, tăng cường công tác kiểm soát hoạt động nghề đối với các doanh nghiệp thẩm định giá, từ đó góp phần chấn chỉnh hoạt động này trong bối cảnh mới.

Siết chặt điều kiện hành nghề của doanh nghiệp thẩm định giá
Cần có cơ quan thẩm định giá độc lập tham gia vào cổ phần hóa DNNN
Doanh nghiệp thẩm định giá hành nghề cần đảm bảo tuân thủ pháp luật
Bộ Tài chính chấn chỉnh nhiều vi phạm trong hoạt động thẩm định giá
Yêu cầu doanh nghiệp thẩm định giá chấn chỉnh sai phạm
Kiểm soát hiệu quả dịch vụ thẩm định giá
Nghị định số 12/2021/NĐ-CP khắc phục những bất cập quy định về dịch vụ thẩm định giá.

Bảo đảm tính thống nhất

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, Luật Giá năm 2012 quy định rõ, kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là một hoạt động kinh doanh có điều kiện. Đây là một lĩnh vực dịch vụ tài chính quan trọng, có ảnh hưởng đến nhiều hoạt động kinh tế, đòi hỏi kết quả dịch vụ có độ tin cậy và tính hợp lý cao. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, các quy định hướng dẫn chi tiết Luật Giá tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP đã phát sinh một số hạn chế và bất cập, một số nội dung không còn phù hợp với pháp luật liên quan.

Nghị định số 12/2021/NĐ-CP với yêu cầu về siết chặt quản lý nhà nước đối với hoạt động thẩm định giá, hướng tới nâng cao chất lượng trong bối cảnh điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá hiện được đánh giá là còn quá mở dẫn đến số lượng các doanh nghiệp thẩm định giá phát triển nóng.

"Thực tế cho thấy, thời gian qua, số lượng doanh nghiệp thẩm định giá đã phát triển nóng. Trong hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá của các doanh nghiệp đã xuất hiện không ít hiện tượng tiêu cực và tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, dẫn đến tình trạng không bảo đảm lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, gây bức xúc trong dư luận và xã hội", ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Do vậy, Bộ Tài chính đã soạn thảo Nghị định mới sửa đổi một số bất cập của Nghị định 89/2013/NĐ-CP và trình Chính phủ thông qua.

Theo Cục Quản lý giá, Nghị định số 12/2021/NĐ-CP được ban hành (hiệu lực thi hành từ 1/5/2021) nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thẩm định giá đối với doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá. Nghị định mới bổ sung các chế tài và điều kiện đủ mạnh nhằm siết chặt quản lý, chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên, đồng thời bảo đảm hệ thống pháp luật về thẩm định giá đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Siết điều kiện hoạt động kinh doanh thẩm định giá

Một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định số 12/2021/NĐ-CP là nghĩa vụ ký Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá của thẩm định viên về giá hành nghề. Theo đó, thẩm định viên về giá hành nghề phải ký ít nhất 10 bộ Chứng thư và Báo cáo kết quả thẩm định giá trong năm được thông báo hành nghề. Đến hết ngày 15/12 của năm hành nghề, thẩm định viên về giá đã hành nghề từ 6 tháng trong năm trở lên không ký đủ 10 bộ Chứng thư và Báo cáo kết quả thẩm định giá trong năm thì không được đăng ký hành nghề trong năm liền kề tiếp theo.

"Quy định nêu trên sẽ góp phần tăng cường việc quản lý chặt chẽ các thẩm định viên hành nghề, buộc các thẩm định viên đã đăng ký hành nghề phải làm việc thực sự tại doanh nghiệp, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như sự chuyên tâm của thẩm định viên đối với công việc thẩm định giá. Từ đó, ngăn chặn tình trạng “cho thuê”, “cho mượn” Thẻ thẩm định viên về giá, đồng thời sẽ gián tiếp buộc một số doanh nghiệp thẩm định giá yếu kém, một năm chỉ phát hành được rất ít Chứng thư và Báo cáo kết quả thẩm định giá phải tạm ngừng hoạt động", lãnh đạo Cục Quản lý giá nhận định.

Bên cạnh đó, Nghị định này quy định rõ về yêu cầu đối với người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá. Quy định này xuất phát từ đặc thù đòi hỏi tính chuyên môn cao của nghề thẩm định giá. Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá ngoài vai trò là thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp theo quy định còn là người chịu trách nhiệm chính về các hoạt động của doanh nghiệp.

Theo Cục Quản lý giá, quy định bổ sung yêu cầu về kinh nghiệm nhằm khắc phục tình trạng thẩm định viên vừa mới được cấp thẻ và đăng ký hành nghề đã được bổ nhiệm làm người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc doanh nghiệp cũng như việc do thiếu kinh nghiệm hành nghề thẩm định giá nên không kiểm soát được chất lượng dịch vụ thẩm định giá và quản trị doanh nghiệp dẫn tới chất lượng dịch vụ thẩm định giá thấp, gây hệ lụy xấu đến hoạt động kinh tế.

Thùy Linh