Kiểm chặt hàng xuất vào khu phi thuế quan chặn gian lận hoàn thuế

07:46 | 16/07/2016

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các Cục Hải quan Hà Tĩnh, Quảng Trị thực hiện các biệp pháp để tăng cường quản lý hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan, nhằm ngăn chặn hành vi quay vòng, thẩm lậu hàng hóa từ trong khu phi thuế quan vào nội địa để lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

kiem chat hang xuat vao khu phi thue quan chan gian lan hoan thue

Tang vật tivi TCL thẩm lậu từ Khu thương mại Lao Bảo về nội địa.(Ảnh: Đội Kiểm soát Hải quan Quảng Trị cung cấp)

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu bên cạnh việc thực hiện thủ tục hải quan theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư 109/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu, Cục Hải quan Hà Tĩnh, Quảng Trị cần tăng cường các biện pháp quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

Phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để kịp thời ngăn chặn hành vi thẩm laaij hàng hóa từ khu phi thuế quan vào nội địa nhằm quay vòng, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT để gian lận thuế; tập trung kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện hành vi thẩm lậu đối với các mặt hàng có khả năng gian lận cao như những mặt hàng có tính chất nhỏ gọn, dễ vận chuyển như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, khóa điện tử…

Đồng thời phối hợp với Cục Thuế địa phương và các đơn vị chức năng khác để kịp thời ngăn chặn hành vi thẩm lậu hoặc gian lận thương mại để hoàn thuế GTGT.

Thực hiện thanh tra chuyên ngành nhằm kịp thời phát hiện hành vi thẩm lậu, quay vòng hàng hóa vào nội địa đối với các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan có kim ngạch nhập khẩu từ nội địa lớn, hàng hóa nhập khẩu có khả năng gian lận cao.

N.Linh