Kho bạc Nhà nước: Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

16:23 | 26/10/2022

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước vừa có công văn yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023.

Mục tiêu đến cuối năm 2025, không còn giao dịch chi bằng tiền mặt và tiếp tục giảm các giao dịch thu bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước. 	Ảnh: Thùy Linh
KBNN yêu cầu các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Ảnh: Thùy Linh

Theo đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) yêu cầu phải xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Cụ thể, trong công tác thanh tra chuyên ngành, KBNN yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA, vốn chương trình mục tiêu quốc gia; các khoản chi thường xuyên.

Để xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm, vừa đảm bảo thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành đã được phê duyệt, vừa đảm bảo lực lượng triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất, KBNN các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch gồm kế hoạch chính thức và kế hoạch dự phòng.

Trong đó, KBNN yêu cầu KBNN Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Thanh Hóa xây dựng kế hoạch chính thức từ 5-8 đơn vị; KBNN các tỉnh, thành phố còn lại xây dựng kế hoạch thanh tra chính thức từ 3-5 đơn vị.

Đối với công tác kiểm tra nội bộ, KBNN yêu cầu toàn hệ thống tập trung kiểm tra các nội dung trọng điểm gồm: công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN (kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi chương trình mục tiêu, chuyển nguồn,..); việc giải ngân vốn nước ngoài đã thực hiện từ năm 2019 trở về trước nhưng chưa hạch toán vào ngân sách nhà nước tại các bộ, địa phương; công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng nội ngành: quản lý và sử dụng kinh phí của KBNN, trong đó tập trung công tác kiểm tra về công tác xây dựng, phân bổ và giao dự toán; tình hình trích lập, quản lý và sử dụng kinh phí tăng thu, tiết kiệm chi; công tác mua sắm, sửa chữa và quản lý tài sản; công tác đầu tư xây dựng nội ngành.

Bên cạnh đó, thực hiện kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức triển khai việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc triển khai các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng...

Đặc biệt, KBNN nhấn mạnh, việc tăng cường kiểm tra đột xuất, yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, thực hiện kiểm tra đột xuất các đơn vị thuộc và trực thuộc, coi đây là công cụ hữu hiệu để nhìn nhận, đánh giá chính xác, thực chất, toàn diện các mặt hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ KBNN; đồng thời, kết hợp nhuần nhuyễn giữa tự kiểm tra, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, qua đó xác định chính xác những rủi ro tiềm ẩn tại đơn vị để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời.

Ngoài ra, KBNN yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục nghiên cứu để mở rộng nội dung giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ KBNN thông qua hệ thống công nghệ thông tin để nhận diện, cảnh báo kịp thời rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ theo hướng KBNN sẽ giám sát toàn bộ hoạt động KBNN các cấp, KBNN tỉnh giám sát hoạt động các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Kết quả công tác giám sát từ xa sẽ góp phần phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo KBNN các cấp, là cơ sở để KBNN và KBNN các tỉnh, thành phố kiểm tra đột xuất KBNN các cấp; chấn chỉnh, xử lý triệt để các tồn tại, sai sót.

KBNN đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành, xây dựng và phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2023 gửi về KBNN trước ngày 25/11/2022. Việc xây dựng kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm là cơ sở quan trọng để hệ thống KBNN tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023.

Thùy Linh