Kho bạc Nhà nước ứng dụng thông tin tiến tới Kho bạc số

16:42 | 26/01/2021

(HQ Online) - Với mục tiêu hướng đến nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp cải cách từ tổ chức bộ máy đến hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, an toàn và hiệu quả. Từ đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ dần hướng tới hình thành Kho bạc số vào năm 2030.

Kho bạc Nhà nước sẽ mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ
Kho bạc Nhà nước hướng tới thực hiện thanh tra bằng phương thức điện tử
Những “điểm sáng” trong hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2020
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Phú Thọ. 	Ảnh: Thùy Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Phú Thọ. Ảnh: Thùy Linh

Ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ

Thời gian qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Thực tế cho thấy, tinh thần và quyết tâm cải cách không chỉ với thủ tục hành chính mà cả trong quản lý, quản trị hoạt động. Đó chính là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt của cả hệ thống Kho bạc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Minh chứng của điều này chính là từ vài năm nay, người dân có thể nộp ngân sách tại bất kỳ địa điểm, thời gian nào. Thời gian thực hiện giao dịch thu chỉ còn dưới 5 phút/giao dịch. Tốc độ luân chuyển thông tin thu giữa KBNN, cơ quan Thuế, Hải quan và ngân hàng thương mại gần như tức thời…

Bên cạnh thu ngân sách bằng tiền mặt theo cách truyền thống, KBNN đã đa dạng hóa và hiện đại hóa hình thức thu như: thu qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của cơ quan thu, qua ATM, internet banking, mobile banking, qua các điểm chấp nhận thẻ POS của ngân hàng… Sau các ngân hàng thương mại nhà nước, KBNN cũng mở rộng phối hợp thu ngân sách và thanh toán song phương điện tử với 4 ngân hàng thương mại cổ phần để hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế. Việc này đã giúp đẩy mạnh mục tiêu hướng tới thanh toán không dùng tiền mặt và tạo thuận lợi hơn nữa cho cá nhân, doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước.

Một trong những nỗ lực để tiến tới hình thành Kho bạc số đó chính là việc triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến. Đến hết năm 2020, KBNN đã cung cấp 9/11 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đã tích hợp 7/9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (đạt 77,8%), vượt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao năm 2020 (tối thiểu 30%). Đến nay, đã có 100% đơn vị sử dụng ngân sách thuộc đối tượng bắt buộc đã đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến với lượng chứng từ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến chiếm tỷ lệ 98%. Điều này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch, đảm bảo minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp khi giao dịch, góp phần phòng chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, thời gian qua, KBNN tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Theo đó, trong năm 2020, KBNN đã trình Bộ Tài chính giải thể 6 KBNN cấp huyện; trình Bộ phê duyệt Đề án “Sắp xếp, sáp nhập KBNN cấp huyện vào KBNN cấp tỉnh và thành lập KBNN khu vực liên huyện trực thuộc KBNN cấp tỉnh”. Đồng thời cũng thực hiện phân định lại nhiệm vụ của phòng kế toán nhà nước và phòng kiểm soát chi tại KBNN cấp tỉnh theo hướng chuyên môn hóa, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Xây dựng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại

Mục tiêu của KBNN đến năm 2030 là xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững dựa trên ba trụ cột phát triển chính: cải cách và hiện đại hóa cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước, quản lý ngân quỹ nhà nước, huy động vốn cho ngân sách nhà nước và Tổng kế toán nhà nước; tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực (liên huyện), hướng tới mô hình kho bạc 2 cấp (cấp điều hành và cấp thực hiện); toàn bộ các hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để hướng tới hình thành Kho bạc số.

Để đạt được mục tiêu đó, thời gian tới, KBNN sẽ gắn kết chặt chẽ các khâu của quá trình phân bổ, thực hiện, quyết toán ngân sách nhà nước trên cơ sở liên thông dữ liệu điện tử; hoàn thiện cơ chế kiểm soát cam kết chi, kiểm soát chi nhằm củng cố quy trình chi tiêu ngân sách qua các khâu, vừa nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách, vừa góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính quốc gia.

Bên cạnh đó, KBNN sẽ thực hiện nâng cao tính hiệu quả, chủ động của công tác quản lý ngân quỹ nhà nước và huy động vốn; qua đó, tối ưu chi phí liên quan đến phát hành và vay nợ của Chính phủ. Ngoài ra, KBNN sẽ xây dựng một bộ sổ cái chung cho Chính phủ nhằm cải thiện tính minh bạch của thông tin, dữ liệu và rút ngắn thời gian lập báo cáo quyết toán NSNN và báo cáo tài chính nhà nước.

Tới đây, hệ thống KBNN sẽ hình thành cơ sở dữ liệu tập trung và kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, đơn vị liên quan; xây dựng và hoàn thiện nền tảng kho bạc số, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của KBNN; phát triển Kho bạc số dựa trên công nghệ kỹ thuật số; đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

Thùy Linh