Kho bạc Nhà nước TPHCM hướng tới kho bạc số

20:06 | 31/12/2021

(HQ Online) - Ngày 31/12, tại Hội nghị Tổng kết Kho bạc nhà nước TPHCM năm 2021, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng yêu cầu đơn vị triển khai Kho bạc số, tăng cường triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã góp phần vào thành công chung của ngành Tài chính
Năm 2021: Kho bạc Nhà nước điều hành ngân quỹ tập trung, thống nhất, chặt chẽ
Kho bạc Nhà nước TPHCM hướng tới kho bạc số
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước TPHCM. Ảnh: T.H

Theo Giám đốc Kho bạc Nhà nước TPHCM Nguyễn Hoàng Hải, năm 2021, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời, chính xác khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tuyên truyền đến tổ chức, người dân nộp thuế bằng phương thức điện tử, không dùng tiền mặt, như: Nộp thuế qua hệ thống nộp thuế điện tử của cơ quan Thuế, nộp qua tài khoản chuyên thu của Kho bạc mở tại hệ thống ngân hàng thương mại, qua máy chấp nhận thẻ POS, nộp thuế phí lệ phí qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia...

Đặc biệt, sau thời gian giãn cách, từ tháng 10/2021, TPHCM đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, hầu hết các dự án khẩn trương khởi động lại nên số vốn dư tạm ứng nguồn vốn ngân sách TPHCM tăng lên. Ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 đến hết ngày 31/1/2022: đối với ngân sách địa phương giải ngân 25.248 tỷ đồng, đạt 73,2% kế hoạch vốn, giá trị giải ngân giảm 26,7% so với cùng kỳ; ngân sách Trung ương, giải ngân 5.311 tỷ đồng, đạt 76,2% kế hoạch vốn; giá trị giải ngân giảm 0,8% so với cùng kỳ.

Biểu dương kết quả của Kho bạc Nhà nước TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng cho biết, năm 2021, TPHCM thực hiện nhiệm vụ phát triển trong bối cảnh chịu tác động nghiêm trọng do sự bùng phát đại dịch Covid-19, tuy nhiên, với sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cùng với việc triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch, thành phố đã kiểm soát được đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế.

Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng chỉ đạo Kho bạc Nhà nước TPHCM thực hiện nghiêm kết luận của kiểm toán Nhà nước về việc đôn đốc các chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ khi dự án đã quyết toán và tất toán tài khoản; kiểm soát chặt chẽ các khoản điều chỉnh dự toán chi sau ngày 15/11 theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ các khoản đã chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ thông tin, dữ liệu điện tử nhằm tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị sử dụng ngân sách; triển khai chiến lược chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số trong đội ngũ công chức…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong năm 2022, Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng đề nghị Kho bạc Nhà nước TPHCM triển khai các nhiệm vụ trọng, như: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu ngân sách tập trung kịp thời, chính xác các khoản thu vào ngân sách nhà nước; tăng cường triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Đồng thời, bám sát kế hoạch vốn được giao, phối hợp sở ngành, các chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn ngay từ đầu năm; làm tốt vai trò hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện thủ tục thanh toán đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi tối đa cho chủ đầu tư tiếp cận nguồn vốn. Tiếp tục phối hợp đôn đốc chủ đầu tư xử lý các khoản tạm ứng quá hạn…

Lê Thu