Kho bạc Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

18:50 | 03/06/2021

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức vào cơ quan Bộ Tài chính, cơ quan KBNN và 63 KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nữ công chức trẻ khát khao cống hiến cho ngành Kho bạc
Kho bạc Nhà nước siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ
Tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021
Ảnh: Thùy Linh.
KBNN sẽ thi tuyển, xét tuyển 1.353 chỉ tiêu trong năm 2021. Ảnh: Thùy Linh.

Theo đó, đợt thi tuyển, xét tuyển này sẽ có 1.353 chỉ tiêu bao gồm 4 chỉ tiêu tuyển dụng vào cơ quan Bộ Tài chính và 1.349 chỉ tiêu tuyển dụng vào cơ quan KBNN và 63 KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, chỉ tiêu tuyển dụng vào cơ quan Bộ Tài chính sẽ có 3 chỉ tiêu chuyên viên văn thư, lưu trữ Văn phòng Bộ Tài chính và 1 chỉ tiêu chuyên viên văn thư, lưu trữ Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính.

Chỉ tiêu tuyển dụng vào cơ quan KBNN và 63 KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: 503 chỉ tiêu chuyên viên nghiệp vụ; 621 chỉ tiêu kế toán viên; 39 chỉ tiêu chuyên viên tin học, 26 chỉ tiêu chuyên viên văn thư, lưu trữ KBNN.

Đối với chỉ tiêu xét tuyển, đợt này KBNN sẽ xét tuyển tổng số 160 chỉ tiêu bao gồm: nhân viên bảo vệ 156 chỉ tiêu; nhân viên lái xe chở tiền 4 chỉ tiêu.

Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển,....được đăng tải trên Website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn), website của Kho bạc Nhà nước (www.vst.mof.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan KBNN và KBNN cấp tỉnh, cấp huyện trên toàn quốc.

Thùy Linh