Kho bạc Nhà nước tập trung hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm

09:31 | 30/10/2022

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước vừa có công văn gửi Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố về việc triển khai công tác trọng tâm những tháng cuối năm.

1639-7-anh-kho-bac-baohaiquan
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch công tác và các chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2022.

Trong đó, KBNN các tỉnh, thành phố phải chấp hành nghiêm các quy định về chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Cùng với đó là thực hiện tốt công tác quản lý thu; kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ quy định, thuận lợi cho đơn vị giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương. Tuyệt đối không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào không rõ lý do. Đồng thời theo sát diễn biến tình hình thu, chi, tồn quỹ ngân sách và tồn ngân quỹ nhà nước; đảm bảo khả năng thanh toán chi trả của các đơn vị giao dịch với KBNN tại mọi thời điểm.

Bên cạnh đó, KBNN cũng lưu ý các đơn vị KBNN đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí và hoàn thành kế hoạch, dự toán đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản được giao; chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt công tác khóa sổ quyết toán cuối năm; thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành; công tác kiểm tra nội bộ; công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm, KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN đề cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; giữ nghiêm kỷ cương và kỷ luật trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, chủ đầu tư; thực hiện công khai về tài chính và công tác cán bộ theo quy định.

Đảm bảo vận hành các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin thông suốt; kịp thời cập nhật các giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống thông tin KBNN. Đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác thanh toán; chỉ đạo điều hành công tác bảo vệ trụ sở cơ quan, kho tàng, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản nhà nước.

Thùy Linh