Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 66 nghìn khoản chi thường xuyên chưa đủ thủ tục

14:18 | 06/10/2021

(HQ Online) - Trong 9 tháng đầu năm 2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định.

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022
Kho bạc Nhà nước đang hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030
Sửa một số quy định về quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Ảnh: Thùy Linh.
Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Ảnh: Thùy Linh.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo; ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí mua vắc-xin, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, kinh phí hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch, bệnh Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố.

Theo thống kê của KBNN, trong công tác chi thường xuyên, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 15/9/2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát đạt 628.913 tỷ đồng, bằng 59,2% dự toán chi thường xuyên năm 2021 của ngân sách nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 66.245 khoản chi (7.285 tỷ đồng) chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 9,4 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư, tính đến ngày 15/9/2021, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 là 205.224,4 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (477.790,5 tỷ đồng). Con số này bằng 38% tổng kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021 (540.413,2 tỷ đồng).

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 18.162 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định với số tiền 9.164 tỷ đồng, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết. Số tiền thực từ chối thanh toán là 192 món, tương đương với 7,1 tỷ đồng.

Thùy Linh