Kho bạc Nhà nước: Nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ chuỗi, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kho bạc

10:39 | 26/02/2023

(HQ Online) - Với mục tiêu hình thành kho bạc vận hành dựa trên dữ liệu số vào năm 2025, ngoài việc cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục hiện đại hóa công nghệ thông tin, hình thành những bước đi căn bản cho chuyển đổi số.

Nâng cao hiệu quả cảnh báo rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc
Nghiên cứu tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, thêm nguồn thu cho TPHCM
Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu
Theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, đến năm 2025, KBNN vận hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng kho bạc số. 	Ảnh: Thùy Linh
Theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, đến năm 2025, KBNN vận hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng kho bạc số. Ảnh: Thùy Linh

Thí điểm công nghệ ký số từ xa

Thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, KBNN đã cung cấp các tiện ích để các đơn vị thuộc khối Công an có thể lập và phê duyệt ký số ủy nhiệm chi hoàn thu từ tài khoản tạm thu; kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia để nhận lệnh hoàn phí, lệ phí thực hiện hoàn thu ngân sách nhà nước.

KBNN cho biết, hiện toàn Ngành đã triển khai thí điểm công nghệ ký số từ xa, giúp cho các đơn vị sử dụng ngân sách không phải phụ thuộc vào thiết bị USB tocken (chữ ký số), cho phép kiểm tra sinh trắc học (khuôn mặt hoặc vân tay), chống việc cho mượn USB tocken nhằm tăng cường tính bảo mật; thực hiện thí điểm kết nối dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước và viễn thông để chủ động thanh toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo ủy quyền điện tử của đơn vị tại TP Hà Nội và TPHCM.

KBNN đã hoàn thành việc triển khai diện rộng chương trình ĐTKB (chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN). Các đơn vị KBNN đã khai thác sử dụng chương trình phục vụ cho việc kiểm soát chi đầu tư từ khâu tổng mức đầu tư, kế hoạch vốn trung hạn, kế hoạch vốn hàng năm, các hạng mục dự án, công trình và theo từng hợp đồng A - B, thực hiện cam kết chi và kiểm soát thanh toán. Đồng thời, dữ liệu được tổng hợp kịp thời để lên báo cáo định kỳ theo Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính…

Bên cạnh việc nâng cấp, xây dựng các hệ thống, chương trình phần mềm ứng dụng, KBNN cũng chú trọng xây dựng thiết kế tổng thể hệ thống an toàn công nghệ thông tin KBNN theo chuẩn thông lệ quốc tế và chính sách an toàn thông tin; hoàn thành việc xây dựng môi trường dự phòng thảm họa cho các hệ thống công nghệ thông tin. Việc làm này đã giúp hạn chế tối đa các nguy cơ gây mất an toàn thông tin, giúp cho các hệ thống ứng dựng công nghệ thông tin của KBNN hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

Tiến tới việc số hóa và lưu trữ điện tử

KBNN cho biết, thời gian tới, đơn vị này sẽ phối hợp với các bên có liên quan tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ chuỗi khối (Blockchain) vào hoạt động nghiệp vụ. Qua thử nghiệm, KBNN nhận thấy một số tiềm năng ứng dụng, đồng thời biết được mức độ trưởng thành về công nghệ, từ đó đề ra lộ trình tiếp tục nghiên cứu ứng dụng cho giai đoạn tiếp theo.

KBNN cũng sẽ phối hợp với một số đối tác công nghệ nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động nghiệp vụ như tư vấn, trả lời chính sách, pháp luật trong lĩnh vực kho bạc; lĩnh vực hỗ trợ, vận hành; lĩnh vực quản lý rủi ro. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng cao trong lĩnh vực hỗ trợ, vận hành (trợ lý ảo, thu thập thói quen, tập quán của người dùng để cải thiện chất lượng dịch vụ) cũng như quản lý rủi ro (đánh giá mức độ rủi ro nghiệp vụ dựa trên dữ liệu).

Trong điều kiện gần 100% giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước của KBNN đã được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến cũng như qua ngân hàng, việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống lưu trữ điện tử, dần thay thế cho lưu trữ giấy, bắt đầu từ lưu trữ hồ sơ, chứng từ chi ngân sách nhà nước trong năm 2023, tiến tới việc số hóa và lưu trữ điện tử theo lộ trình ban hành và hoàn thiện các quy định của pháp luật về lưu trữ điện tử là một bước đi mang lại hiệu quả cũng như đảm bảo tính thận trọng.

Đặc biệt, KBNN đẩy mạnh liên thông, kết nối dữ liệu với các bộ, ban, ngành cũng như với đơn vị sử dụng ngân sách (khách hàng), góp phần thực hiện mục tiêu: đến năm 2025, KBNN vận hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng Kho bạc số.

Mục tiêu cụ thể của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 đã đề ra là đến năm 2025, KBNN vận hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng Kho bạc số. Sau năm 2025, tập trung nghiên cứu, phát triển các dịch vụ theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; đến năm 2030, hoàn thành xây dựng Kho bạc số.

Để thực hiện mục tiêu cho giai đoạn đầu đến năm 2025, thời gian tới, dự kiến toàn hệ thống sẽ tập trung đẩy mạnh liên kết và liên thông dữ liệu số như: liên thông dữ liệu chứng từ, hồ sơ chi đầu tư; đối chiếu số dư định kỳ giữa đơn vị sử dụng ngân sách với KBNN; triển khai diện rộng nội dung thanh toán tự động dịch vụ điện, nước, viễn thông; liên thông dữ liệu số với cơ quan Tài chính (nộp trả ngân sách cấp trên, rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên, lệnh chi trả nợ trong nước, lệnh chi trả nợ nước ngoài); liên thông dữ liệu hợp đồng điện tử từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với hệ thống của KBNN.

Thùy Linh