Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi thường xuyên đạt gần 69% dự toán

10:19 | 27/10/2020

(HQ Online) - Lũy kế đến hết tháng 10/2020, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên đạt 770 nghìn tỷ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đạt hơn 304,8 nghìn tỷ đồng
Giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đã đạt 55,8%
Ông Nguyễn Đức Chi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước
Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi thường xuyên đạt gần 69% dự toán
Dự toán chi thường xuyên giao đầu năm không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là 1,1 triệu tỷ đồng. Ảnh Thùy Linh.

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước, đối với chi thường xuyên, dự kiến lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/10/2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 770 nghìn tỷ đồng. Số chi này bằng 68,9% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Nếu so với cùng kỳ năm 2019, số chi này tăng 38.473 tỷ đồng về giá trị, giảm 1,3% về tỷ lệ so với dự toán.

Được biết, dự toán chi thường xuyên giao đầu năm không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là 1,1 triệu tỷ đồng.

Trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước đã xây dựng và triển khai quy trình kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước, đảm bảo các khoản chi ngân sách nhà nước được thực hiện đúng thẩm quyền và trong phạm vi nguồn lực được phân bổ, góp phần nâng cao kỷ cương kỷ luật tài chính.

Đối với các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, KBNN tăng cường kiểm soát chặt chẽ, nhất là các khoản chi như: chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, xe ô tô,... đảm bảo tiết kiệm và theo đúng quy định.

Thùy Linh