Kho bạc Nhà nước hoàn thành 76,7% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2019

19:06 | 04/12/2019

(HQ Online) - Ngày 4/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.     

kho bac nha nuoc hoan thanh 767 ke hoach phat hanh trai phieu chinh phu nam 2019 Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 187 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
kho bac nha nuoc hoan thanh 767 ke hoach phat hanh trai phieu chinh phu nam 2019 Huy động trái phiếu chính phủ đã đạt 71,4% kế hoạch năm 2019
kho bac nha nuoc hoan thanh 767 ke hoach phat hanh trai phieu chinh phu nam 2019 Sửa quy định hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
kho bac nha nuoc hoan thanh 767 ke hoach phat hanh trai phieu chinh phu nam 2019
Lãi suất trúng thầu của trái phiếu chính phủ đã giảm khá mạnh so với đầu năm 2019.

Phiên này có tổng khối lượng phát hành 4.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 30 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.008 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kì hạn 10 năm có khối lượng gọi thầu là 1.500 tỷ đồng. Khối lượng trúng thầu trong phiên là 1.500 tỷ đồng với lãi suất là 3,5%.

Trái phiếu kì hạn 15 năm có khối lượng gọi thầu là 1.500 tỷ đồng. Khối lượng trúng thầu trong phiên là 1.500 tỷ đồng với lãi suất là 3,64%.

Trái phiếu kì hạn 30 năm có khối lượng gọi thầu là 1.500 tỷ đồng. Khối lượng trúng thầu trong phiên là 1.008 tỷ đồng với lãi suất là 4,55%.

Thống kê cho thấy, lãi suất trúng thầu trong phiên giảm trên tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,01-0,09%/năm, trong đó kỳ hạn 30 năm giảm mạnh nhất 0,09%/năm.

Tính đến thời điểm này, lãi suất trúng thầu của trái phiếu chính phủ đã giảm khá mạnh so với đầu năm 2019. Theo đó, kỳ hạn 10 năm giảm 1,60%/năm, kỳ hạn 15 năm giảm 1,66%/năm, kỳ hạn 30 năm giảm 1,25%/năm.

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 191.918,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX, hoàn thành 76,7% kế hoạch phát hành năm 2019.

Thùy Linh