Kho bạc Nhà nước đề xuất phương án nâng cấp và mở rộng TABMIS

15:02 | 18/10/2021

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước sẽ tập trung nghiên cứu nâng cấp hệ thống TABMIS và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số.

Kho bạc Nhà nước mua thành công 150 triệu USD từ ngân hàng
Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế và truyền thông
Sửa một số quy định về quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Ảnh: Thùy Linh,
KBNN luôn chú trọng ưu tiên ứng dụng tin học hóa, hiện đại hóa. Ảnh: Thùy Linh,

Trong quá trình phát triển và hội nhập, Kho bạc Nhà nước (KBNN) luôn chú trọng ưu tiên ứng dụng tin học hóa, hiện đại hóa KBNN. Đến nay, hệ thống KBNN đã có thể đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ngày càng mạnh mẽ từ Chính phủ và người dân với các hệ sinh thái ứng dụng nghiệp vụ bao quanh như: hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; thanh toán song phương; hệ thống quản lý thu, ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước...

Đặc biệt, hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN được xây dựng và vận hành cung cấp kênh giao dịch điện tử cho 95.000 đơn vị sử dụng ngân sách với hàng trăm nghìn giao dịch mỗi ngày, tổng lượng giao dịch 1 năm khoảng gần 20 triệu hồ sơ chi ngân sách nhà nước, gần 30 triệu chứng từ chi ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, trước bối cảnh cải cách hiện đại hóa mạnh mẽ, khoảng cách về công nghệ so với yêu cầu của chiến lược giai đoạn phát triển tiếp theo ngày vẫn còn, KBNN cho rằng cần khẩn trương thực hiện công cuộc hiện đại hóa theo tiến trình, trong đó có việc nâng cấp hệ thống TABMIS (triển khai từ năm 2012) và một số hệ thống công nghê thông tin để hình thành một nền tảng số được toàn diện và cung cấp các công cụ, dịch vụ cho quá trình cải cách tài chính công trong giai đoạn tới, hình thành Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS).

Tại Báo cáo tư vấn Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cấp và mở rộng hệ thống TABMIS, KBNN đề xuất các giải pháp nâng cấp TABMIS gồm: phương án chuyển đổi sang sử dụng COA hợp nhất trên TABMIS nâng cấp; các phương án tổ chức bộ sổ trong TABMIS nâng cấp trên cơ sở sử dụng COA hợp nhất và nhận dữ liệu kế toán của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; giải pháp cho quản lý cam kết chi nhiều năm gắn với kế hoạch vốn trung hạn; các yêu cầu chức năng và kỹ thuật cho các phân hệ dự kiến của KBNN được tích hợp với TABMIS nâng cấp; các yêu cầu chức năng và kỹ thuật cho việc hình thành Kho dữ liệu kế toán nhà nước; kế hoạch nâng cấp chức năng và kỹ thuật TABMIS.

Hiện KBNN đang tập trung đánh giá, nghiên cứu nhiều phương án, giải pháp thực tế để lựa chọn vận dụng đưa vào Đề án phát triểnTABMIS và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS).

Thùy Linh