Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán hơn 12 tỷ đồng

19:19 | 28/04/2019

(HQ Online) - Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước, dự kiến số giải ngân đến ngày 30/4/2019, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua Kho bạc Nhà nước là 67,1 nghìn tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch.

kho bac nha nuoc da tu choi thanh toan hon 12 ty dong Hướng tới hình thành "Kho bạc số"
kho bac nha nuoc da tu choi thanh toan hon 12 ty dong Kho bạc Nhà nước kiến nghị bộ, ngành đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư
kho bac nha nuoc da tu choi thanh toan hon 12 ty dong Kho bạc Nhà nước đã giải ngân vốn đầu tư đạt hơn 14% kế hoạch
kho bac nha nuoc da tu choi thanh toan hon 12 ty dong
Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 1.920 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định. ẢNh Thuỳ Linh.

Cụ thể, nguồn Chính phủ giao giải ngân là 66.907 tỷ đồng. Số giải ngân này đạt 19% kế hoạch Chính phủ giao.

Trong đó: vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 56.641 tỷ đồng (đạt 19,6% kế hoạch Chính phủ giao); vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là2.291 tỷ đồng (đạt 9,3%kế hoạch Chính phủ giao); vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là7.975 tỷ đồng (đạt 20,8% kế hoạch Chính phủ giao).

Bên cạnh đó, nguồn thu để lại giải ngân là 214 tỷ đồng, đạt 20,2% kế hoạch Kho bạc Nhà nước nhận được.

Cũng theo Kho bạc Nhà nước, dự kiến đến ngày 30/4/2019 hệ thống Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán số tiền là 12,3 tỷ đồng. Số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định...

Đối với chi thường xuyên, dự kiến vốn thanh toán đến 30/4/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 268.054 tỷ đồng, đạt 25,7% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 1.920 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 4,5 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước cũng thống kê, trong tháng 4/2019, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 4 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Kết quả huy động được 12.576 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển.

Như vậy, lũy kế huy động vốn trái phiếu chính phủ đến 25/4/2019 đạt 89.044,5 tỷ đồng đạt 29% kế hoạch được giao (kế hoạch năm 2019 là 307.000 tỷ đồng).

Thùy Linh