Kho bạc Nhà nước Cần Thơ: Làm tốt công tác dân vận khi thực hiện sắp xếp bộ máy

08:57 | 15/10/2019

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ là một trong những 15 đơn vị thực hiện tinh gọn số phòng chức năng và sáp nhập KBNN thành phố vào KBNN tỉnh từ ngày 1/10. Đến nay, các giao dịch diễn ra bình thường, không có bất kỳ phàn nàn nào từ phía khách hàng.    

kho bac nha nuoc can tho lam tot cong tac dan van khi thuc hien sap xep bo may Toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được gần 1.200 chỉ tiêu biên chế
kho bac nha nuoc can tho lam tot cong tac dan van khi thuc hien sap xep bo may Kho bạc Nhà nước: Phát hiện hơn 10 nghìn khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định
kho bac nha nuoc can tho lam tot cong tac dan van khi thuc hien sap xep bo may Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội thi nghiệp vụ Kho bạc
kho bac nha nuoc can tho lam tot cong tac dan van khi thuc hien sap xep bo may Kho bạc Nhà nước Hải Dương hoạt động theo mô hình bộ máy mới từ 1/10
kho bac nha nuoc can tho lam tot cong tac dan van khi thuc hien sap xep bo may
Từ ngày 1/10/2019, tổ chức bộ máy tại các phòng KBNN Cần Thơ giảm từ 7 phòng xuống còn 5 phòng. Ảnh KBNN Cần Thơ.

Hoạt động thông suốt, ổn định

Theo thông tin từ KBNN Cần Thơ, từ ngày 1/10/2019, tổ chức bộ máy tại các phòng KBNN Cần Thơ giảm từ 7 phòng xuống còn 5 phòng, gồm: Phòng Tài vụ - Quản trị (gồm bộ phận quản lý tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, lễ tân, lái xe, bảo vệ từ Văn phòng (cũ) chuyển sang và sáp nhập phòng Tin học vào); Văn phòng (gồm bộ phận còn lại của Văn phòng (cũ): Tổng hợp, pháp chế, văn thư, lưu trữ và phòng Tổ chức cán bộ sáp nhập vào); Phòng Kế toán Nhà nước; Phòng Kiểm soát chi; Phòng Thanh tra - Kiểm tra giữ nguyên như hiện nay.

Sau hơn 10 ngày hoạt động, bộ máy tổ chức tại KBNN Cần Thơ vận hành ổn định, thông suốt, thu chi diễn ra bình thường, tổ chức bộ máy đáp ứng tốt chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo định hướng chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030. Đáng chú ý, đến thời điểm này, tư tưởng cán bộ công chức ổn định, luôn yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mới.

Theo KBNN Cần Thơ, việc thực hiện sắp xếp bộ máy dựa trên nguyên tắc giữ ổn định, liên tục và đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn, đảm bảo việc giao dịch thông suốt cho các đơn vị và cá nhân đến giao dịch.

Do có sự chuẩn bị trước nên Lãnh đạo KBNN Cần Thơ phối hợp tốt với cấp ủy đảng, chỉ đạo đoàn thể cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy. Nhờ vậy, công chức trong đơn vị hiểu rõ và đồng tình, tư tưởng ổn định, an tâm công tác theo sự phân công nhiệm vụ mới, không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số khó nhăn nhất định như đối với công chức lãnh đạo phải xuống chức, từ trưởng phòng xuống phó trưởng phòng và điều động phó trưởng phòng về huyện để đảm bảo số lượng cấp trưởng, cấp phó theo quy định. Việc sáp nhập Phòng Tin học vào Phòng Tài vụ - Quản trị cũng làm thay đổi vị trí việc làm của một số cán bộ công chức, cần có thời gian để thích nghi với công việc mới.

Làm tốt công tác dân vận

Xác định việc kiện toàn tổ chức bộ máy KBNN Cần Thơ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cải cách hành chính tại đơn vị theo lộ trình phát triển của KBNN, để không gây xáo trộn và ảnh hưởng nhiều đến việc hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện, trước tiên KBNN Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, dân vận để công chức đơn vị nắm rõ chủ trương đường lối của Đảng, nhận thức đúng đắn và thống nhất trong hành động từ đó tư tưởng được ổn định, an tâm công tác.

Theo KBNN Cần Thơ, quan điểm chỉ đạo là ưu tiên bố trí công chức lãnh đạo giữ chức vụ lãnh đạo tương đương, trường hợp đơn vị có vị trí tương đương để bố trí nhưng cá nhân có nguyện vọng xuống chức, cấp ủy, ban lãnh đạo xem xét để bố trí vị trí phù hợp với khả năng, năng lực của cá nhân và tình hình thực tế của đơn vị. Công chức lãnh đạo do sắp xếp tổ chức được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng hoặc thôi giữ chức vụ lãnh đạo thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng theo quy định.

Đối với trường hợp không bố trí được việc làm khác hoặc bố trí việc làm khác phù hợp nhưng cá nhân có đơn xin thôi việc thì cấp ủy, ban lãnh đạo xem xét giải quyết tinh giản biên chế theo quy định hiện hành nhằm bảo vệ lợi ích, chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị. Nhờ vậy tạo được sự đồng tình thống nhất trong nội bộ đơn vị.

Thùy Linh