Khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

19:23 | 12/04/2019

(HQ Online) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng các văn bản.

khan truong khac phuc tinh trang no dong van ban Thí điểm không gửi bản giấy 21 loại văn bản điện tử đã ký số
khan truong khac phuc tinh trang no dong van ban Bộ Y tế dự kiến bãi bỏ 70 văn bản quy phạm pháp luật
khan truong khac phuc tinh trang no dong van ban Thủ tướng yêu cầu quyết liệt xử lý nợ đọng các khoản thuế
khan truong khac phuc tinh trang no dong van ban
Ảnh minh họa.

Để khẩn trương khắc phục tình trạng nợ đọng các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 và bảo đảm tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 15/4/2019 đối với các văn bản nợ đọng quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1/1/2019; ban hành trước ngày 15/5/2019 đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Sau thời điểm này, Bộ trưởng nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình trước Quốc hội và trách nhiệm kỷ luật trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo, trình các văn bản; tập trung nguồn lực, ưu tiên thẩm định hồ sơ các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc soạn thảo, xử lý kịp thời các vướng mắc, những vấn đề còn ý kiến khác nhau; tập trung thẩm tra, hoàn tất các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành văn bản.

Hương Dịu