Khẩn trương dự thảo Nghị định chuyển giao công trình điện sang EVN quản lý

20:00 | 24/11/2021

(HQ Online) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa có ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quản lý.

Nguy cơ thiếu điện, Bộ Công Thương lập tức báo cáo Thủ tướng
Chi phí sản xuất và mua điện của EVN tăng hơn 16.000 tỷ đồng
EVN khuyến cáo gấp do tiêu thụ điện tăng cao
Khẩn trương dự thảo Nghị định chuyển giao công trình điện sang EVN quản lý
Ảnh minh họa: Internet

Ý kiến trên được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo sau khi xét đề nghị của Bộ Tài chính; ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, EVN; ý kiến của Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan tại cuộc họp ngày 11/11/2021 do Văn phòng Chính phủ chủ trì về việc đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN quản lý.

Theo đó, Phó Thủ tướg giao Bộ Tài chính tổng hợp đầy đủ ý kiến tham gia của các bộ, ngành, cơ quan liên quan và tại cuộc họp ngày 11/11/2021, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ trong tháng 6 năm 2022, bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các pháp luật có liên quan.

Trong đó cần làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý việc ban hành Nghị định; các giải pháp, chính sách để xử lý dứt điểm các vướng mắc và cả các vấn đề thực tiễn đã phát sinh chưa đủ cơ sở pháp lý để xử lý như việc điều chuyển công trình điện có nguồn gốc từ nguồn vốn ngoài ngân sách, các nhà máy điện BOT khi kết thúc hợp đồng BOT chuyển giao cho phía EVN quản lý.

Bộ Tài chính cũng cần làm rõ chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại EVN khi nhận chuyển giao các công trình điện, đánh giá đầy đủ tác động việc chuyển giao đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của EVN.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thẩm định dự thảo Nghị định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm cả các nội dung theo yêu cầu nêu trên.

Hương Dịu