Kết thúc đợt 1 Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

09:45 | 27/10/2020

(HQ Online) - Sau 6 ngày làm việc, ngày 26/10, Quốc hội đã kết thúc ngày làm việc cuối cùng của đợt 1 Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV theo hình thức trực tuyến. Đợt 2, Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 2-17/11.

Quốc hội thảo luận về phòng, chống tham nhũng năm 2020
Quốc hội nghe trình dự án Luật Phòng, chống ma túy và Luật Giao thông đường bộ
Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Toàn cảnh phiên họp sáng ngày 26/10
Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án Luật quan trọng trong đợt họp thứ 2, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Một số nội dung cơ bản sẽ được đề cập tới ở đợt 2 gồm: Thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.

Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về những nội dung có liên quan.

Về nhân sự, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Quốc hội tiến hành thảo luận ở đoàn về các nội dung Thủ tướng trình.

Trong đợt 2, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, trong đợt 2, Quốc hội lần lượt biểu quyết thông qua một loạt dự án Luật như: Luật Biên Phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế...

Thanh Nguyễn