Kết quả phúc tra – phúc khảo bài thi của thí sinh dự Kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020

08:04 | 11/08/2020

(HQ Online) - Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 – Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phúc tra – phúc khảo bài thi của thí sinh tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020.

543 thí sinh tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
Danh sách phòng thi, lịch thi, ca thi kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 khu vực phía Bắc
Thông báo mới nhất về kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Thông báo lùi thời gian tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020

Căn cứ Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30 ngày 01 tháng 2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày ngày 30 ngày 01 tháng 2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ Quyết định số 3605/QĐ-TCHQ ngày 13 ngày 12 tháng 2019 về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 – Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phúc tra – phúc khảo bài thi của thí sinh tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020, cụ thể:

TT

Họ và tên

Số báo danh

Môn thi phúc khảo

Điểm bài thi

Điểm sau chấm phúc khảo

1

Hồ Thị Thuyết

KHQB.0311

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

48

(38/80)

48

(38/80)

2

Nguyễn Hồng Sơn

KHQB.0267

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

49

(39/80)

49

(39/80)

3

Lê Tuấn Vỹ

KHQN.0552

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

44

(35/80)

44

(35/80)

4

Mai Thanh Tùng

KHQb.0338

Pháp luật Hải quan

44

(35/80)

44

(35/80)

Các thông tin liên quan đề nghị thí sinh khai thác trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn); Website của Trường Hải quan Việt Nam (truonghaiquan.edu.vn); Website của Báo Hải quan (https://haiquanonline.com.vn) và trên Cổng Thông tin điện tử hoặc website của các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Hội đồng thi trân trọng thông báo

TRƯỜNG HẢI QUAN VIỆT NAM