Kết nối tiêu thụ gần 20.000 tấn nông, thủy sản

19:58 | 06/09/2021

(HQ Online) - Cần tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, góp phần giải quyết nguồn nông thủy sản đang tồn đọng hiện nay.

Kết nối tiêu thụ gần 20.000 tấn nông, thủy sản
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra hoạt động tại doanh nghiệp. Ảnh. V.Khương

Tại cuộc họp vào chiều ngày 6/9, về việc hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản và nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp của Đồng Tháp trong tình hình dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho rằng cần tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, góp phần giải quyết nguồn nông sản đang tồn đọng hiện nay

Theo báo cáo của Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản tính đến ngày 05/9, điện thoại đường dây nóng của Tổ công tác đã tiếp nhận 596 cuộc gọi của người dân, chủ yếu là đề nghị hỗ trợ tiêu thụ nông, thuỷ sản, thủ tục để qua các chốt kiểm soát. Các thông tin phản ánh đã được báo cáo, thông tin kịp thời cho Tổ trưởng, Tổ phó và nhóm phụ trách để xử lý.

Từ ngày 13/8 đến nay, Tổ đã hỗ trợ đăng 35 thông tin bán nông sản của các hộ nông dân trong tỉnh trên trang website https://htx.cooplink.com.vn/, để kết nối với các đơn vị cần thu mua; hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã cung ứng combo nông sản cho người dân ở TPHCM.

Tính đến ngày 5/9/2021, đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, trái cây 13.587 tấn (chiếm 68,74% sản lượng tồn đọng cần hỗ trợ tiêu thụ) và gần 5.000 tấn thuỷ sản (chiếm trên 19% sản lượng tồn đọng cần hỗ trợ tiêu thụ).

Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn giao Sở Công Thương rà soát các doanh nghiệp đăng ký “4 tại chỗ”, nhất là doanh nghiệp chế biến thuỷ sản, lúa gạo, để phối hợp với các ngành liên quan tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, góp phần giải quyết nguồn nông sản đang tồn đọng hiện nay. Đồng thời, Sở Công Thương phối hợp với các đầu mối lớn để nắm thông tin và sẵn sàng cung ứng nông sản khi có nhu cầu.

Lê Thu