KBNN: Tập trung thực thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018

14:22 | 16/07/2019

(HQ Online) - Sáng 16/7, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hệ thống KBNN.    

kbnn tap trung thuc thuc hien lap bao cao tai chinh nha nuoc nam 2018
Tổng giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Thuỳ Linh.

Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước chặt chẽ

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Việt Hồng, Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết, tính đến hết ngày 30/6/2019, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 743.430 tỷ đồng, bằng 52,68% so với dự toán năm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Ông Nguyễn Việt Hồng cũng thông tin, tính đến hết ngày 30/6/2019, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 415.258 tỷ đồng, đạt 39,8 % dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 5.671 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 30/6/2019, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua KBNN là 107.691 tỷ đồng (đạt 29,7% kế hoạch). Riêng nguồn Chính phủ giao giải ngân là 107.051 tỷ đồng (đạt 29,7% kế hoạch), trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân đạt 29,9% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân đạt 18% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 38,4% kế hoạch. Cùng với đó, nguồn thu để lại giải ngân là 639,6 tỷ đồng, đạt 30,1% kế hoạch KBNN nhận được. Cũng thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 20 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Tổng Giám đốc KBNN cho rằng, vẫn còn những hạn chế tác động đến công tác quản lý ngân quỹ của KBNN 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, hiện tiến độ và chất lượng xây dựng một số đề án, chính sách chưa đảm bảo về chất lượng và thời gian, một số đề án có nguy cơ phải điều chỉnh tiến độ. “Nguyên nhân khách quan là do những đề án, chính sách này có phạm vi tác động rộng, tính chất phức tạp, phụ thuộc vào tiến độ ban hành các văn bản khác có liên quan, đòi hỏi cần phải có thời gian nghiên cứu, xây dựng phù hợp. Tuy nhiên, cũng có nhiều nguyên nhân chủ quan là do nhân sự tại một số đơn vị còn mỏng, việc xây dựng chương trình, kế hoạch của một số đơn vị chưa lường hết được các vướng mắc phát sinh; vẫn còn thiếu quyết liệt trong kiểm tra đôn đốc thực hiện; công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc nghiên cứu, xây dựng đề án, chính sách đôi lúc chưa thật sự hiệu quả”, ông Nguyễn Việt Hồng lý giải.

Phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cao

Theo đại diện KBNN, 6 tháng cuối năm 2019, KBNN sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 sau khi lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia trong và ngoài nước để trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong nửa đầu năm 2020.

"KBNN sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019. KB cũng sẽ mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả thanh toán cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt tại KBNN”, ông Nguyễn Việt Hồng cho biết.

Bên cạnh đó, KBNN sẽ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2019 để tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, KBNN sẽ chú trọng tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

KBNN sẽ hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển; tiếp tục tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước chặt chẽ, an toàn, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc KBNN cho rằng, năm 2019 là năm quan trọng đối với đất nước, với ngành Tài chính và cả hệ thống KBNN.

”Năm 2019 với KNNN là năm bản lề thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2020 và cũng là năm quan trọng thực hiện chiến lược phát triển ngành Tài chính và hệ thống KBNN đến năm 2020 nhằm thực hiện những mục tiêu theo định hướng của Chính phủ. Đặc biệt, đây cũng là năm hệ thống KBNN có nhiều thay đổi lớn, đặc biệt là tại cấp trưởng của các đơn vị trong toàn hệ thống”, ông Tạ Anh Tuấn chia sẻ.

Theo Tổng giám đốc Tạ Anh Tuấn, 6 tháng đầu năm, KBNN đã phát huy được trách nhiệm tham mưu cho các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước. Dù tỷ lệ giải ngân chưa cao (hết tháng 6 chỉ đạt 32,4%) nhưng KBNN đã kịp thời tham mưu để đơn giản hoá thủ tục hành chính trong công tác giải ngân.

KBNN cũng đã đạt được kết quả đáng khích lệ cả về công tác chuyên môn và cải cách thủ tục hành chính, hướng tới quản lý ngân quỹ nhà nước theo hướng an toàn, hiệu quả. KBNN cũng thực hiện tốt công tác huy động trái phiếu chính phủ. Thị trường trái phiếu chính phủ 6 tháng đầu năm khá ổn định, được nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm và đánh giá cao.

Chỉ đạo công tác 6 tháng cuối năm 2019, ông Tạ Anh Tuấn đề nghị toàn hệ thống KBNN tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện chiến lược phát triển KBNN giao đoạn 2021-2030 trên cơ sở khuyến nghị của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Đồng thời phải hoàn thiện quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của KBNN.

”Toàn hệ thống KBNN cũng phải tập trung hoàn thiện đẩy đủ các điều kiện về hệ thống thông tin cũng như cơ chế chính sách cho việc lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018. Đây là nhiệm vụ khó khăn thách thức với hệ thống KBNN nên phải từng bước để vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm”, Tổng Giám đốc Tạ Anh Tuấn chỉ đạo.

Riêng đối với quản lý thu chi ngân sách nhà nước, ông Tạ Anh Tuấn đề nghị các đơn vị phải bám sát chỉ đạo của các cấp để tham mưu cho công tác chỉ đạo điều hành thu chi ngân sách. Đồng thời, tăng cường đảm bảo giữ nghiêm kỉ cương kỉ luật ngân sách, đảm bảo đúng thời gian giải quyết hồ sơ, không để xảy ra tình trạng sách nhiễu khách hàng.

Thùy Linh