[Infographics] Ý nghĩa của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

14:38 | 13/05/2019

Đối với Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 có ý nghĩa về nhiều mặt, từ văn hóa, tâm linh cho tới đạo đức, kinh tế.

(Vietnam+)