Infographics: Xuất siêu hàng thâm dụng tài nguyên, nhập siêu hàng thâm dụng vốn, công nghệ

14:09 | 07/10/2021

(HQ Online) - Theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong thời kỳ 2011-2020, Việt Nam xuất siêu đối với nhiều nhóm hàng thâm dụng tài nguyên thiên nhiên và sức lao động; trong khi nhập siêu lớn đối với sản phẩm chế biến thâm dụng vốn và công nghệ.

Thanh Nguyễn-Phương Anh