Infographics: Nét nổi bật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan 6 tháng đầu năm

14:20 | 01/07/2021

(HQ Online) - 6 tháng đầu năm, ngành Hải quan khởi tố 11 vụ và chuyển cơ quan chức năng khởi tố 37 vụ.

Thái Bình- Phương Anh