Infographics: Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Bắc Ninh tăng 13,6 tỷ USD

10:00 | 30/11/2021

(HQ Online) - Đến hết 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cục Hải quan Bắc Ninh đạt 145,38 tỷ USD, tăng 10,32 % so với cùng kỳ năm 2020 (131,78 tỷ USD), tức là tăng 13,6 tỷ USD.

Quang Hùng-Phương Anh