Infographics: Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19

08:00 | 19/08/2021

(HQ Online) - Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3638/QĐ-BYT về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19. Hướng dẫn mới được xây dựng để các tỉnh, thành phố, đơn vị y tế và các đơn vị liên quan căn cứ áp dụng, tổ chức triển khai phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị.

Đỗ Hòa - Phương Anh