Infographics: Các bước khai báo bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trên hệ thống điện tử

07:54 | 26/04/2023

(HQ Online) - Các doanh nghiệp làm thủ tục qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện khai báo bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử từ ngày 20/4. Các bước khai báo trên hệ thống được thực hiện như sau:

Ngọc Linh - Phương Anh