Infographic: Các chính sách tài chính đã ban hành hỗ trợ doanh nghiệp vượt đại dịch Covid-19

12:33 | 27/10/2021

(HQ Online) - Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định cũng như ban hành theo thẩm quyền các chính sách thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong 2 năm 2020 và 2021.

Thùy Linh - Phương Anh