[Infographic] 2 tháng đầu năm 2020, thu hút FDI đạt gần 6,47 tỷ USD

19:53 | 25/02/2020

Trong số 6,47 tỷ USD vốn FDI trong 2 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Singapore đứng đầu với số vốn đạt 4,12 tỷ USD, tiếp theo là các doanh nghiệp Trung Quốc và Hàn Quốc.

infographic 2 thang dau nam 2020 thu hut fdi dat gan 647 ty usd

Tính đến ngày 20/2, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 6,47 tỷ USD.

VietnamPlus