Hướng dẫn về xuất khẩu nông sản qua lối mở Nà Lạn tỉnh Cao Bằng

15:37 | 22/06/2022

(HQ Online) - Lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đã bố trí lực lượng Hải quan; có đủ lực lượng kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành.

Phát hiện 201 chiếc sừng, nghi sừng linh dương không rõ nguồn gốc
Ô tô nhập khẩu chiếm 89% số thu ngân sách của Hải quan Cao Bằng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Quản lý ngoại thương, Điều 6 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định hoạt động thương mại biên giới thì hoạt động thương mại biên giới được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

Trường hợp hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới thực hiện qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới quyết định, công bố Danh mục các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa sau khi trao đổi, thống nhất với các bộ, ngành liên quan về việc đảm bảo có đủ lực lượng kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành, điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước.

Đối với lối mở Nà Lạn thuộc xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng do Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng quản lý, UBND tỉnh Cao Bằng thống nhất khôi phục (mở) lại hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh có đầy đủ lực lượng chức năng và điều kiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo công tác quản lý nhà nước và phòng chống dịch Covid 19, trong đó có lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Hiện lối mở Nà Lạn đã bố trí lực lượng Hải quan; có đủ lực lượng kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành như Biên phòng, Kiểm dịch; điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo quản lý nhà nước. Do đó Cục Hải quan Cao Bằng thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát việc xuất khẩu hàng hóa nông sản của Việt Nam qua lối mở Nà Lạn theo đúng quy định.

N.Linh