Hướng dẫn thời hạn áp dụng hoá đơn điện tử

11:27 | 26/09/2020

(HQ Online) - Theo Tổng cục Thuế, từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng hoá đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Hà Nội: Trên 98% doanh nghiệp đã triển khai hóa đơn điện tử
88% doanh nghiệp tại Hà Nội đã sử dụng hóa đơn điện tử
Hơn 110 nghìn doanh nghiệp, tổ chức tại Hà Nội đã sử dụng hoá đơn điện tử
3034 hoa don dien tu1 2510102814
Từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng hoá đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Theo Tổng cục Thuế, căn cứ khoản 2 Điều 27 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, việc áp dụng hóa đơn điện tử trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ thực hiện như sau:

Từ nay đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan Thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp thực hiện áp dụng hoá đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng hoá đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Hiện nay, để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử mới.

Được biết, hiện nay ở 2 TP lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đã có gần 100% doanh nghiệp đăng kí tham gia sử dụng hoá đơn điện tử.

Thùy Linh