Hướng dẫn hoàn thuế GTGT với hàng NK tái xuất trả chủ hàng nước ngoài

09:07 | 16/03/2019

(HQ Online) - Trước vướng mắc của DN và hải quan địa phương về việc xử lý hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa NK sau đó XK trả lại chủ hàng nước ngoài, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn chi tiết việc hoàn thuế GTGT đối với loại hàng hóa này.

huong dan hoan thue gtgt voi hang nk tai xuat tra chu hang nuoc ngoai Được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa chưa thông quan tái xuất ra nước ngoài
huong dan hoan thue gtgt voi hang nk tai xuat tra chu hang nuoc ngoai Hoàn thuế GTGT với hàng hóa NK sản xuất XK
huong dan hoan thue gtgt voi hang nk tai xuat tra chu hang nuoc ngoai Hàng chưa thông quan vẫn được hoàn thuế GTGT khi tái xuất
huong dan hoan thue gtgt voi hang nk tai xuat tra chu hang nuoc ngoai
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang

Cụ thể, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, đối với tờ khai XK đăng ký trước ngày 1/7/2016, căn cứ các quy định tại Khoản 13 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13, Khoản 1 Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì đối với hàng hóa NK sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài, tờ khai XK đăng ký trước ngày 1/7/2016, cơ quan Hải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa theo đúng quy định.

Đối với tờ khai XK đăng ký từ ngày 1/7/2016 đến trước ngày 1/2/2018, Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 2/4/2018 Bộ Tài chính đã có công văn 3761/BTC-CST hướng dẫn thực hiện nội dung này. Theo đó, trường hợp DN đã nộp thuế GTGT đối với hàng NK nhưng sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài, từ khai XK đăng ký từ ngày 1/7/2016 đến trước ngày 1/2/2018 thì không được hoàn thuế mà thực hiện kê khai, khấu trừ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC.

Theo đó, với trường hợp này, các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn thực hiện.

Đối với những tờ khai XK từ ngày 1/2/2018, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, căn cứ các quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QN11 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13, Khoản 2 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP và Khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp DN đã nộp thuế GTGT đối với hàng NK nhưng sau đó XK trả lại chủ hàng nước ngoài, tờ khai XK đăng ký từ ngày 1/2/2018 thì cơ quan Hải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa theo đúng quy định.

Thu Trang