Hướng dẫn đăng ký danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc

09:49 | 24/03/2019

(HQ Online) - Trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, được nhập khẩu từ một nguồn, về cùng chuyến, làm thủ tục tại một cửa khẩu thì người khai hải quan không phải thực hiện thủ tục quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC.

huong dan dang ky danh muc cac chi tiet linh kien roi cua may moc Chỉ khai bổ sung sau khi đã thực hiện đúng thủ tục về đăng ký Danh mục
huong dan dang ky danh muc cac chi tiet linh kien roi cua may moc Đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134 hay Thông tư 39?
huong dan dang ky danh muc cac chi tiet linh kien roi cua may moc Phải đăng ký danh mục miễn thuế trước khi đăng ký tờ khai
huong dan dang ky danh muc cac chi tiet linh kien roi cua may moc
CBCC Hải quan Quảng Ninh kiểm tra máy móc NK. Ảnh; T.Trang.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước sạch Đại Việt đề nghị hướng dẫn khai bổ sung Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 1 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau, để phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2a (theo mã số của sản phẩm nguyên chiếc) người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 1 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất.

Trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, được nhập khẩu từ một nguồn, về cùng chuyến, làm thủ tục tại một cửa khẩu thì người khai hải quan không phải thực hiện thủ tục quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC.

Việc khai bổ sung chỉ được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đúng thủ tục về đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 1 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị. Trường hợp người khai hải quan không đăng ký danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị và Phiếu theo thõi trừ lùi trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên, hàng hóa đã được thông quan và đưa vào sản xuất, lắp ráp thì cơ quan Hải quan không có cơ sở theo dõi, quản lý và thực hiện trừ lùi hàng hóa đối với hàng hóa đã nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp Công ty tiếp tục nhập khẩu máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau, Công ty thực hiện đăng ký Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi theo đúng quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC dẫn trên để phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2a của 6 quy tắc tổng quát Giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới.

Thu Trang