• Hướng dẫn đăng ký danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc - 09:49 | Chủ nhật, 24/03/2019
    Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Công ty TNHH Công nghệ xử lý nước sạch Đại Việt đề nghị hướng dẫn khai bổ sung Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị kèm theo 1 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị.