Hơn 400.000 lô hàng được thông quan tại Hải quan Hải Phòng trong quý I

10:27 | 16/04/2020

(HQ Online) - Quý I/2020, tổng tờ khai toàn Cục Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục thông quan cho 411.172 tờ khai, tương đương hơn 400.000 lô hàng (thông thường mỗi tờ khai tương ứng 1 lô hàng).

hon 400000 lo hang duoc thong quan tai hai quan hai phong trong quy i Infographics: XNK tại Hải quan Hải Phòng duy trì tăng trưởng trong "bão dịch Covid-19"
hon 400000 lo hang duoc thong quan tai hai quan hai phong trong quy i Hải quan Hải Phòng: Khẩn trương xử lý các vụ việc có dấu hiệu hình sự
hon 400000 lo hang duoc thong quan tai hai quan hai phong trong quy i Hải quan Hải Phòng giảm thu gần 2.800 tỷ đồng
hon 400000 lo hang duoc thong quan tai hai quan hai phong trong quy i Hình ảnh Hải quan Hải Phòng làm việc giãn cách theo Chỉ thị 16
hon 400000 lo hang duoc thong quan tai hai quan hai phong trong quy i
Biểu đồ: T.Bình.

Trong đó, nhập khẩu là 231.398 tờ khai, xuất khẩu là 179.774 tờ khai.

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất trong quý I tại Hải quan Hải Phòng là Chi cục Hải quan KCX&KCN với 96.961 tờ khai, đơn vị có lượng tờ khai ít nhất là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 với 8.680 tờ khai.

Trong khối chi cục cửa khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 có lượng tờ khai nhiều nhất với 29.781 tờ khai; trong khi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 có lượng ít nhất như đề cập ở trên.

Ở 5 chi cục ngoài cửa khẩu, Chi cục Hải quan KCX&KCN có số lượng nhiều nhất; Chi cục Hải quan Thái Bình có số tờ khai ít nhất với 21.485 tờ khai.

Liên quan đến tỷ lệ phân luồng, trong quý I tại Cục Hải quan Hải Phòng có 51,3% luồng Xanh, 43,4% luồng Vàng, 5,3% luồng Đỏ.

Riêng 4 chi cục cửa khẩu tỷ lệ luồng Vàng, luồng Đỏ cao hơn nhiều so với bình quân chung toàn Cục. Cụ thể, tờ khai luồng Xanh 17%; luồng Vàng 70,6%; luồng Đỏ 12,4%.

Như vậy, tỷ lệ luồng Vàng và luồng Đỏ tại Chi cục cửa khẩu lên tới 83% (tương đương với 54.171 tờ khai).

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu tỷ lệ phân luồng Xanh, Vàng, Đỏ tương ứng 57,7%; 38,3%; và 4%.

Thái Bình