Infographics: XNK tại Hải quan Hải Phòng duy trì tăng trưởng trong "bão dịch Covid-19"

14:07 | 13/04/2020

(HQ Online) - Quý I/2020, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Hải quan Hải Phòng vừa nỗ lực đảm bảo thông quan hàng hóa diễn ra thông suốt với kim ngạch tương đối ổn định qua từng tháng.

Thái Bình