Hơn 1.000 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam

19:47 | 21/12/2020

(HQ Online) - Chiều 21/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II: Hòa vào dòng chảy 54 dân tộc anh em
2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Dự kiến sẽ có 910 đại biểu tham dự, trong đó có 649 đại biểu chính thức và 176 đại biểu khách mời.

Hơn 1.000 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam
Đại hội chính thức khai mạc sáng 25/12 tại Hà Nội.

Trình độ của đại biểu tham dự có học hàm GS, PGS là 143 đại biểu; có học vị TS là 129 đại biểu; có trình độ đại học và trên đại học là 375 đại biểu; đại biểu là người dân tộc thiểu số là 19 đại biểu.

Tại buổi gặp gỡ, ông Phạm Văn Tân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp hội Việt Nam cho biết, Đại hội chính thức khai mạc sáng 25/12 tại Hà Nội với chủ đề: Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội được tổ chức với phương châm: Đoàn kết- Sáng tạo- Đổi mới- Phát triển, thực hiện các nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025;

Tại Đại hội cũng sẽ có các ý kiến thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Hội đồng Trung ương, Hội đồng Trung ương bầu Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt (bao gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

D.Ngân