Hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ về quản lý hàng gia công, SXXK và chế xuất cho mô hình Hải quan số

14:56 | 25/08/2022

(HQ Online) - Để đảm bảo hiệu quả các giải pháp trong công tác quản lý hải quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất tại mô hình Hải quan số, ngày 25/8, Tổng cục Hải quan tổ chức hội thảo bàn về các vấn đề này với sự tham dự của đại diện lãnh đạo và chuyên viên liên quan của các cục, vụ nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan và các cục hải quan địa phương có loại hình này.

Giải đáp thủ tục hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất
Cục Giám sát quản lý về hải quan rốt ráo các nhiệm vụ xây dựng hải quan số
Hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ về quản lý hàng gia công, SXXK và chế xuất cho mô hình Hải quan số
Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan Âu Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.H

Tại hội thảo, đại diện các đơn vị Hải quan đã tập trung thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan Âu Anh Tuấn cho biết, thời gian qua Tổng cục Hải quan đã triển khai xây dựng các bài toán nghiệp vụ để thực hiện mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh, trong đó có bài toán về quản lý hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất. Thông qua nhiều hội thảo đã được tổ chức, Tổng cục Hải quan đã ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, Hải quan các tỉnh, thành phố có loại hình này và cơ bản đã hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ.

Tổng Cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính ký ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP và thay thế Nghị định 59/2018/NĐ-CP. Trong đó, có một số nội dung thay đổi liên quan đến quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất. Đã có nhiều bộ ngành tham gia đóng góp ý kiến. Trong đó, Bộ Công Thương đã góp ý về loại hình xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 35 của Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

“Ý kiến đóng góp của Bộ Công Thương nêu lên rằng loại hình này là không đúng với bản xuất của xuất nhập khẩu hàng hóa, do không có phát sinh hoạt động đưa hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam hay từ Việt Nam ra nước ngoài cũng như từ khu vực Hải quan riêng vào trong nước, nên không phải hoạt động xuất nhập khẩu” – ông Âu Anh Tuấn nêu.

Theo đó, đại diện các đơn vị Hải quan đều nhất trí, cần coi trường hợp hàng hoá mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hoá với doanh nghiệp khác tại Việt Nam là hoạt động mua bán trong nội địa, không chịu sự giám sát Hải quan. Bởi việc quản lý loại hình này thời gian qua đã tạo gánh nặng rất lớn cho cơ quan Hải quan. Đặc biệt tại nhiều cục hải quan địa phương còn tồn số lượng lớn tờ khai xuất khẩu tại chỗ nhưng chưa có tời khai nhập khẩu đối ứng.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng điều này sẽ gây nên một số tác động đối với các doanh nghiệp, nên cần có đánh giá tác động cụ thể. Theo đó, đại diện các đơn vị Hải quan cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về những giải pháp để đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp khi sửa đổi quy định này.

Hội thảo cũng đã thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung quy định kiểm tra báo cáo quyết toán về tình hình nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất.

Đại diện Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan cũng giới thiệu yêu cầu nghiệp vụ giữa doanh nghiệp với cơ quan Hải quan về thông tin hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất tại mô hình Hải quan số; giới thiệu yêu cầu nghiệp vụ về báo cá quyết toán nhập – xuất – tồn hàng hoá gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất tại bài toán nghiệp vụ của mô hình hải quan số. Đồng thời, lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật và phương án quản lý đối với hàng hoá gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất để thực hiện mô hình hải quan số.

Nguyễn Hiền

Liên kết hữu ích