Cục Giám sát quản lý về hải quan rốt ráo các nhiệm vụ xây dựng hải quan số

11:40 | 25/07/2022

(HQ Online) - Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, đơn vị đã trình lãnh đạo Tổng cục báo cáo Bộ Tài chính trên 90 bài toán nghiệp vụ hải quan với tổng số trên 15.000 chức năng, bao gồm cả chức năng mới và các chức năng của các hệ thống công nghệ thông tin hiện tại chuyển lên.

Chuyển đổi số để đáp ứng công tác quản lý, điều hành tại Cục Hải quan TP Hải Phòng
Hoàn thiện chính sách xây dựng mô hình hải quan thông minh, hải quan số
Ông Lê Đức Thành, Cục trưởng Cục CNTT & TK hải quan: Chuyển đổi số - cơ sở quan trọng để xây dựng Hải quan hiện đại
Cục Giám sát quản lý về hải quan rốt ráo các nhiệm vụ xây dựng hải quan số
Hội thảo tổ chức tháng 5 lấy ý kiến đối với một số bài toán đặc thù xây dựng hải quan số, hải quan thông minh. Ảnh: Thái Bình

Triển khai nhiệm vụ xây dựng các bài toán nghiệp vụ theo Đề án hải quan số, hải quan thông minh, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã chủ trì xây dựng các bài toán nghiệp vụ hải quan theo định hướng hải quan số, hải quan thông minh.

Trong đó, đơn vị chủ trì chỉ đạo và trực tiếp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như phối hợp rà soát và hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ; sơ đồ hóa quá trình nghiệp vụ theo định hướng hải quan thông minh; mô tả các bước thưc hiện; xây dựng chức năng để xây dựng hệ thống; xây dựng mô hình; xây dựng yêu cầu và báo cáo phê duyệt các bài toán nghiệp vụ hải quan.

Đến nay, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã cùng với các đơn vị báo cáo lãnh đạo Tổng cục, báo cáo Bộ Tài chính trên 90 bài toán nghiệp vụ hải quan với tổng số trên 15.000 chức năng (bao gồm cả chức năng mới và các chức năng của các hệ thống công nghệ thông tin hiện tại chuyển lên).

Hiện đơn vị đang chỉ đạo và cùng các nhóm tiếp tục rà soát hoàn thiện chi tiết các bài toán, chức năng của Hệ thống công nghệ thông tin mới và báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan kế hoạch triển khai rà soát hoàn thiện các yêu cầu bài toán nghiệp vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số trong thời gian tới.

Đáng chú ý, trong tháng 5, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức hội thảo tại Hải Phòng lấy ý kiến đối với một số bài toán đặc thù. Hiện nay căn cứ kết quả làm việc, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ hoàn thành các bài toán, quy trình nghiệp vụ liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Ngoài ra, trên cơ sở thực tế triển khai hiện nay, đơn vị đã triển khai đánh giá các tính năng ưu việt của hệ thống VNACCS/VCIS để nghiên cứu, đưa vào trong bài toán tái thiết kế hệ thống CNTT ngành Hải quan; chỉ đạo rà soát sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của ngành Hải quan trên tinh thần triển khai hải quan số đảm bảo cơ sở pháp lý và quy trình, thủ tục triển khai được hải quan số trong thời gian tới.

Hiện đang rà soát nhu cầu trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan để báo cáo về quy hoạch hệ thống đồng bộ, kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan trình lãnh đạo Tổng cục; đồng thời, tiến hành nghiên cứu ứng dụng các phương pháp quản lý hải quan hiện đại như: phương thức quản lý hải quan theo chuỗi, theo định danh trên nền tảng Hải quan số đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu...

Lan Phương