Hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, đo lường mức độ tuân thủ

12:55 | 08/10/2020

(HQ Online) - Ngày 26/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký Quyết định số 2218/QĐ-TCHQ ban hành Hướng dẫn thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Phóng viên Báo Hải quan có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Nhất Kha, Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) về những quy định tại Quyết định này.

Năm 2021, hầu hết dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4
Giải thể Đội Kiểm tra máy soi trực thuộc Phòng Quản lý rủi ro Hải Phòng
Các phòng thuộc Cục Quản lý rủi ro thêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
Hải quan mở rộng đánh giá tuân thủ
2007 3 1327 5014 3 3505 img 1414
Ông Nguyễn Nhất Kha, Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan)

Đối tượng quản lý, đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan có điểm gì mới, thưa ông?

- Ngày 15/11/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 81/2019/TT-BTC quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Tiếp đó ngày 26/8/2020 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2218/QĐ-TCHQ hướng dẫn thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, theo đó về công tác quản lý, đánh giá tuân thủ, phân loaị mức độ rủi ro có một số thay đổi cơ bản.

Về đối tượng quản lý, đánh giá, tới đây, việc quản lý, đánh giá tuân thủ, phân loaị mức độ rủi ro sẽ được mở rộng đánh giá thêm với các đối tượng khác là người khai hải quan, bao gồm: Đại lý làm thủ tục hải quan; DN cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế; Chủ phương tiện, người được chủ phương tiện, người được chủ phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền.

Các DN sẽ được phân loại thành 5 mức độ tuân thủ thay vì 3 mức như hiện nay. Theo đó, DN ưu tiên và DN không tuân thủ giữ nguyên như hiện nay và DN tuân thủ sẽ được phân loại thành 3 loại: Tuân thủ cao; tuân thủ trung bình và tuân thủ thấp.

Các DN sẽ được phân hạng thành 9 hạng thay vì 7 hạng như hiện nay.

Những thay đổi trên sẽ giúp cho việc phân loại DN được chính xác hơn; đồng thời qua đó, hình thành cơ chế quản lý hải quan phù hợp với từng nhóm DN.

Tới đây, cơ quan Hải quan mở rộng đối tượng đánh giá tuân thủ đối với các DN kinh doanh cảng, kho, bãi, điều này có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

- Tại Điều 39 Luật Hải quan 2014 về việc quy định trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong hoạt động giám sát hải quan, theo đó cơ quan Hải quan có trách nhiệm “Hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về giám sát hải quan của người khai hải quan, DN kinh doanh cảng, kho, bãi, cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu và các bên có liên quan”.

Tại Điều 15 Nghị định 08/2015/NĐ-CP về việc thực hiện phân loại rủi ro, theo đó “1. Việc phân loại mức độ rủi ro trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện dựa trên mức độ tuân thủ pháp luật của người khai hải quan” và “3. Cơ quan Hải quan thực hiện đánh giá phân loại rủi ro đối với người khai hải quan, các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo các mức độ khác nhau để áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan, thanh tra phù hợp”.

Do vậy, việc đánh giá tuân thủ đối với các DN kinh doanh cảng, kho, bãi sẽ giúp cho việc lựa chọn áp dụng tương ứng các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh được lưu giữ, vận chuyển. Việc quy định áp dụng các hình thức, mức độ kiểm tra, giám sát hải quan đã được quy định tại Thông tư số 81/2019/TT-BTC

Thưa ông, việc hỗ trợ nâng cao mức độ tuân thủ và khuyến khích người khai hải quan tự nguyện tuân thủ được thực hiện như thế nào và bản thân DN tham gia sẽ được hưởng những lợi ích gì?

- Đối với công tác hỗ trợ nâng cao mức độ tuân thủ, khuyến khích người khai hải quan tự nguyện tuân thủ: Cơ quan Hải quan thực hiện thông qua việc trao đổi giữa người khai hải quan với cơ quan Hải quan trên cổng thông tin điện tử hải quan; xây dựng các chương trình hỗ trợ, khuyến khích DN tuân thủ pháp luật hải quan trên cơ sở đó hướng DN tự nguyện tuân thủ và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật hải quan. Đồng thời, cơ quan Hải quan cũng thường xuyên tổ chức các chương trình hướng dẫn, tập huấn thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hải quan, nhằm giúp DN nắm vững các quy định, quy trình thủ tục, giảm rủi ro vi phạm pháp luật về hải quan, sẵn sàng hỗ trợ DN đánh giá, đo lường mức độ tuân thủ pháp luật của DN để cải thiện hiệu quả kiểm soát nội bộ DN.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan tăng cường công tác quan hệ đối tác hải quan DN, ký kết các biên bản ghi nhớ, tổ chức hội nghị đối thoại, hội thảo với các tổ chức, hiệp hội DN để tuyên truyền và để DN hiểu rõ về công tác quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro, hỗ trợ DN nâng cao mức độ tuân thủ cũng như hướng tới việc DN tự nguyện tuân thủ.

Doanh nghiệp tham gia chương trình được cơ quan Hải quan cung cấp các thông tin liên quan đến mức độ tuân thủ DN, thông tin cảnh báo lỗi, vi phạm thường xảy ra trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan; giải đáp vướng mắc, kiến nghị liên quan đến đánh giá tuân thủ pháp luật của DN, từ đó nâng cao mức độ tuân thủ của DN. Mặt khác, khi tham gia vào các chương trình quan hệ đối tác Hải quan-DN trên cơ sở ký kết các biên bản ghi nhớ nhằm áp dụng chính sách tạo thuận lợi thương mại…

Để các quy định mới sớm đi vào cuộc sống, Cục QLRR đã tham mưu cho Tổng cục Hải quan triển khai những giải pháp nào, thưa ông?

- Cục QLRR đã tham mưu Lãnh đạo Tổng cục Hải quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn Thông tư số 81/2019/TT-BTC và Quyết định 2218/QĐ-TCHQ cho các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, cục hải quan các tỉnh, thành phố và sắp tới cho cộng đồng DN.

Ban hành Kế hoạch thu thập thông tin năm 2020, trong đó tập trung thu thập thông tin đối với các đối tượng là người khai hải quan và DN kinh doanh cảng, kho, bãi;

Chỉ đạo Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các hệ thống để phục vụ triển khai các nội dung mới tại Thông tư số 81/2019/TT-BTC và Quyết định số 2218/QĐ-TCHQ nêu trên.

Xin cảm ơn ông!

Quang Hùng