Facebook Twitter youtube Tiktok

Hiện đại hóa quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

(HQ Online) - Thủ tục liên quan đến hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử. Các hoạt động liên quan đến theo dõi quá trình gia công, sản xuất xuất khẩu, tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc giữa doanh nghiệp và cơ quan Hải quan sẽ được kết nối, trao đổi thông tin qua hệ thống công nghệ thông tin (CNTT).
Xử lý phế liệu, phế phẩm hàng gia công, sản xuất xuất khẩu: Đang thông thoáng bỗng rơi vào bế tắc
Tiếp thu ý kiến doanh nghiệp sửa Thông tư 38 và 39 liên quan đến hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
Chính sách quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu được nghiên cứu sửa đổi
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng.	 Ảnh: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng. Ảnh: H.Nụ

Bớt gánh nặng kiểm tra khi kết nối công nghệ thông tin

Tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP đang được Tổng cục Hải quan xây dựng, công tác quản lý hải quan đối với hoạt động gia công sản xuất xuất khẩu theo đúng định hướng của ngành là ứng dụng CNTT, thực hiện trên nền tảng hệ thống Hải quan thông minh. Hệ thống của cơ quan Hải quan sẽ đảm bảo có các chức năng có thể tiếp nhận, tự động đánh giá, phân tích để lựa chọn và đưa ra các cảnh báo phục vụ công tác quản lý của cơ quan Hải quan, không yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ này và cơ quan Hải quan cũng không cần thiết phải xuống cơ sở của doanh nghiệp để kiểm tra.

Định hướng này xuất phát từ yêu cầu trong thực tế. Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay trong quá trình thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP cơ quan Hải quan đã rà soát, đánh giá, tổng hợp các bất cập trong quy định pháp lý, cũng như nhận được một số kiến nghị của doanh nghiệp về những bất cập trong thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất.

Cụ thể để cải tiến hoạt động quản lý hải quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu bám sát với định hướng của Ngành là áp dụng CNTT, thực hiện trên nền tảng hệ thống Hải quan thông minh, theo đó các thủ tục phát sinh được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống, doanh nghiệp kết nối và chia sẻ tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư trực tuyến với cơ quan hải quan. Hệ thống của cơ quan Hải quan có chức năng tiếp nhận, tự động đánh giá, phân tích để đưa ra cảnh báo phục vụ cho công tác quản lý của Ngành.

Về việc khai sửa đổi, bổ sung các thông tin về cơ sở sản xuất, tại Điều 37 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định khi có sự thay đổi về nội dung đã thông báo cơ sở sản xuất với cơ quan Hải quan thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo cho cơ quan Hải quan trước khi thực hiện. Trên thực tế các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp lớn (như Samsung, Intel…) các nội dung về máy móc, lao động thường xuyên có sự thay đổi, vì vậy phát sinh bất cập phải thực hiện thường xuyên, liên tục thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung thông báo cơ sở sản xuất.

Về thời gian bắt đầu thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất, tại Điều 39 Nghị định quy định việc kiểm tra thực hiện sau 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định kiểm tra. Do vậy, khi thực hiện có những trường hợp doanh nghiệp đã sẵn sàng các điều kiện để cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra nhưng cơ quan Hải quan không thực hiện được ngay do vướng quy định này.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Về hoạt động nhập khẩu hàng hóa bị trả lại, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định thời hạn 275 ngày để phù hợp với thời gian ân hạn thuế của hàng hóa nhập khẩu sản uất xuất khẩu theo Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 45/2005/QH11. Đến nay, Luật Thuế 107/2016/QH13 đã thay đổi về chính sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu được miễn thuế. Đồng thời, chính sách quản lý đối tượng hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất theo năm tài chính (12 tháng). Thực tế thực hiện có phát sinh vướng mắc, bất cập đối với một số mặt hàng đặc thù như đóng tàu… có thời hạn tái chế kéo dài nhưng hiện tại quy định cho phép 275 ngày. Do vậy, quy định về thời hạn tái chế tại Điều 47 cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp.

Trước những yêu cầu đặt ra trong thực tiễn, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Tổng cục Hải quan đề xuất bổ sung quy định tại khoản 4 Điều 36 về việc giao Bộ Tài chính hướng dẫn việc kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu trực tuyến với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc báo cáo quyết toán nhập – xuất – tồn định kỳ. Đối với doanh nghiệp thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu trực tuyến về việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc cho cơ quan Hải quan là cơ sở để cơ quan Hải quan xem xét và chỉ kiểm tra, thanh tra khi cho dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cụ thể, dự thảo Nghị định quy định: “Đối với tổ chức, cá nhân đã kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu thì cơ quan Hải quan chỉ kiểm tra báo cáo quyết toán nhập - xuất - tồn, kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyển ngành khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua thu thập, phân tích, đánh giá thông tin”.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 37 Nghị định được sửa đổi, bổ sung về thời gian khai sửa đổi, bổ sung thông tin cơ sở sản xuất là trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi, tổ chức cá nhân có trách nhiệm thông báo cho cơ quan Hải quan. Riêng thay đổi về thông tin địa điểm sản xuất, nơi lưu giữ phải báo cáo cơ quan Hải quan trước khi thực hiện.

Khoản 2 Điều 39 Nghị định sửa đổi, bổ sung về thời gian thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất là chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân nhận được quyết định kiểm tra thì cơ quan Hải quan phải thực hiện hoạt động kiểm tra cơ sở sản xuất và bổ sung thẩm quyền, nội dung kiểm tra cơ sở sản xuất. Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 47 Nghị định về thời hạn để sửa chữa, tái chế hàng tái nhập là 12 tháng và trường hợp đặc thù thì được quá 12 tháng.

N.Linh

Tin liên quan

Ngụy trang hàng gia công xuất khẩu bằng vải vụn, quần áo cũ

Ngụy trang hàng gia công xuất khẩu bằng vải vụn, quần áo cũ

(HQ Online) - Ngày 7/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát, Cục Hải quan Tây Ninh cho biết, qua kiểm tra lô hàng gia công xuất khẩu của Công ty Y.S, đơn vị phát hiện toàn bộ lô hàng sai so với khai báo hải quan về số lượng, chủng loại.
Kinh nghiệm quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu tại Hải quan Đồng Nai

Kinh nghiệm quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu tại Hải quan Đồng Nai

(HQ Online) - Với đặc thù địa bàn có số lượng doanh nghiệp hoạt động theo hình thức gia công, sản xuất xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn, Cục Hải quan Đồng Nai đã có nhiều kinh nghiệm hay, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý giám sát đối với loại hình này.
Hải quan Hải Phòng nỗ lực triển khai soi chiếu trong quá trình xếp dỡ hàng hóa

Hải quan Hải Phòng nỗ lực triển khai soi chiếu trong quá trình xếp dỡ hàng hóa

(HQ Online) - Công tác soi chiếu hàng hóa xuất nhập khẩu trong quá trình xếp dỡ 24/7 (Ngay khi tàu cập cảng, container được doanh nghiệp cảng vận chuyển đến địa điểm soi chiếu và thực hiện soi chiếu, sau đó mới được đưa về vị trí tại kho, bãi cảng) của Cục Hải quan Hải Phòng đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thông quan nhanh hàng hóa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.
3 trụ cột trong hiện đại hóa hải quan

3 trụ cột trong hiện đại hóa hải quan

(HQ Online) - Nhằm thúc đẩy thương mại nhất là thương mại số, mở rộng quan hệ đối ngoại đảm bảo lợi ích và chủ quyền quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, Hải quan Việt Nam đã, đang và sẽ triển khai hiện đại hoá ở ba trụ cột: thể chế, công cụ và con người.
Hiện đại hóa hải quan: Từ Hải quan điện tử đến Hải quan số

Hiện đại hóa hải quan: Từ Hải quan điện tử đến Hải quan số

(HQ Online) - Kết quả tích cực trong thực hiện hải quan điện tử là nền tảng quan trọng để ngành Hải quan tập trung thực hiện các mục tiêu về Hải quan số, Hải quan thông minh.
Số hoá khai báo hàng hoá tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Số hoá khai báo hàng hoá tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

(HQ Online) - Ngành Hải quan đã xây dựng và đưa vào triển khai Hệ thống tiếp nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử giúp doanh nghiệp khi làm thủ tục qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa giảm thời gian thông quan, giảm chi phí và nhân lực.
Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng hiện đại

Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng hiện đại

(HQ Online) - Đó là đánh giá của ông Dan Garcia, Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý an ninh và chuỗi cung ứng Mỹ do phóng viên Tạp chí Hải quan phỏng vấn bên lề Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO vừa diễn ra tại Hà Nội.
Chuyển đổi số là điều tất yếu đối với ngành Hải quan

Chuyển đổi số là điều tất yếu đối với ngành Hải quan

(HQ Online) - Trong giai đoạn hiện nay, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xuất nhập khẩu tăng nhanh, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đặt ra yêu cầu bức thiết về thực hiện chuyển đổi số đối với ngành Hải quan. Tạp chí Hải quan đã có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Nam Long, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Abivin Việt Nam về vấn đề này.
Nâng hiệu quả kiểm soát hải quan bằng công nghệ mới trong soi chiếu hàng hóa

Nâng hiệu quả kiểm soát hải quan bằng công nghệ mới trong soi chiếu hàng hóa

(HQ Online) - Đó là nội dung của phiên toàn thể 5 với chủ đề: “Công nghệ mới trong soi chiếu hàng hóa: Tận dụng đổi mới để nâng cao hiệu quả kiểm soát hải quan” đã được diễn giả đến từ các công ty công nghệ và Lực lượng Biên giới Biên giới Anh thảo luận chuyên sâu tại Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).
Hải quan TPHCM sẽ có hướng đi phù hợp, hướng đến Hải quan số, Hải quan thông minh

Hải quan TPHCM sẽ có hướng đi phù hợp, hướng đến Hải quan số, Hải quan thông minh

(HQ Online) - Là một trong những đơn vị hải quan tiên phong trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đỗ Thanh Quang đã chia sẻ với Tạp chí Hải quan một số kinh nghiệm, cũng như giải pháp trong tiến trình hiện đại hóa, hướng tới Hải quan số, Hải quan thông minh.
Hải quan Gia Lai – Kon Tum phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành hải quan số

Hải quan Gia Lai – Kon Tum phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành hải quan số

(HQ Online) - Nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng của Chính phủ, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã xây dựng các kế hoạch về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa đến năm 2025 với mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành Hải quan số.
Tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

Tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

(HQ Online) - Ngày 15/9/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1957/QĐ-BTC phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan”. Tổng cục Hải quan đang tập trung nguồn lực triển khai chủ trương quan trọng này.
Tích cực kết nối Cơ chế một cửa với các nước trong và ngoài ASEAN

Tích cực kết nối Cơ chế một cửa với các nước trong và ngoài ASEAN

(HQ Online) - Ngoài các quốc gia trong khối ASEAN, Việt Nam đang tích cực hợp tác với một số nước nước để kết nối Cơ chế một cửa.
Chú trọng cải cách, chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Chú trọng cải cách, chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

(HQ Online) - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, triển khai các nội dung về chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến… là những việc làm cụ thể mà ngành Hải quan đã và đang chú trọng thực hiện để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Cảng Hải Phòng nói về thực hiện soi chiếu trong quá trình xếp dỡ

Cảng Hải Phòng nói về thực hiện soi chiếu trong quá trình xếp dỡ

(HQ Online) - Chiều 29/9, Công ty CP cảng Hải Phòng cung cấp tới Tạp chí Hải quan văn bản triển khai nội dung soi chiếu container hàng nhập khẩu trong quá trình xếp dỡ tại cảng Tân Vũ (thuộc Công ty CP cảng Hải Phòng).
Hiện đại hóa hải quan thúc đẩy liên kết logistics vùng Đông Nam bộ

Hiện đại hóa hải quan thúc đẩy liên kết logistics vùng Đông Nam bộ

(HQ Online) - Chiến lược phát triển Hải quan đã xác định nhiều giải pháp mạnh sẽ góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển không gian kinh tế -xã hội, phát triển hành lang kinh tế…
Xem thêm
cty-toan-phat
hd-bank

Tin mới

Khơi thông dòng vốn xanh vào ngành nông nghiệp, hướng tới Net Zero

Khơi thông dòng vốn xanh vào ngành nông nghiệp, hướng tới Net Zero

Sự hợp tác giữa doanh nghiệp và ngân hàng trong việc triển khai các giải pháp và dịch vụ tài chính dựa trên các yếu tố môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp (ESG) được kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông dòng vốn xanh vào lĩnh vực doanh nghiệp.
Nhức nhối thuốc lá lậu

Nhức nhối thuốc lá lậu

Thuốc lá lậu làm thất thu hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước mỗi năm và số tiền này vẫn tiếp tục tăng lên nếu thuốc lá nhập lậu không được kiểm soát.
Kiểm soát lạm phát kỳ vọng

Kiểm soát lạm phát kỳ vọng

Mặc dù kiểm soát lạm phát dự kiến đạt được những mục tiêu đề ra nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ các bộ, ngành liên quan, nhất là vai trò điều hành giá của Bộ Tài chính, tuy nhiên, kiểm soát lạm phát kỳ vọng lại là vấn đề luôn được cảnh báo khi th
Hải quan An Giang nỗ lực thu ngân sách đạt chỉ tiêu kế hoạch

Hải quan An Giang nỗ lực thu ngân sách đạt chỉ tiêu kế hoạch

Chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu, Cục Hải quan An Giang chuẩn bị về đích chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước.
Kỳ vọng những thay đổi về thị trường BĐS

Kỳ vọng những thay đổi về thị trường BĐS

Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Theo các chuyên gia và nhà đầu tư bất động sản (BĐS) Luật sửa đổi đã có nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó có các điểm mới như: chủ đầu tư dự án bắt buộc sử dụng hợp đồng kinh doan
LONGFORM: Tăng lương tối thiểu vùng năm 2024: Thế khó cho cả doanh nghiệp và người lao động

LONGFORM: Tăng lương tối thiểu vùng năm 2024: Thế khó cho cả doanh nghiệp và người lao động

Từ năm 2014 đến nay, lương tối thiểu (LTT) vùng trải qua 8 lần điều chỉnh với các mức tăng: 15,2% năm 2014, 14,2% năm 2015, 12,4% năm 2016, 7,3% năm 2017, 6,5% năm 2018, 5,3% năm 2019, 5,5% năm 2020 đến tháng 6/2022, 6% từ tháng 7 năm 2022 đến nay. Tuy nh
MEGASTORY: Hành trình chống gian lận hóa đơn điện tử: Cuộc chiến không khoan nhượng

MEGASTORY: Hành trình chống gian lận hóa đơn điện tử: Cuộc chiến không khoan nhượng

Triển khai thực hiện hoá đơn điện tử (HĐĐT) là một đột phá lớn của ngành Tài chính trong công cuộc đổi mới quản lý thuế nói chung và cải cách hành chính thuế nói riêng. Việc ra đời HĐĐT đã thổi một luồng sinh khí mới vào bức tranh quản lý tài chính.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK Đặng Sơn Tùng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK Đặng Sơn Tùng

Sáng ngày 15/11/2023, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường đã trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Sơn Tùng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế XNK.
Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Nguyễn Văn Đông

Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Nguyễn Văn Đông

Ngày 9/11, tại trụ sở Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ công bố quyết định số 2623/QĐ-TCHQ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Đông, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Định giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai –
Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk Trần Hải Sơn

Inforgraphic: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk Trần Hải Sơn

Chiều 8/11, tại trụ sở Cục Hải quan Đắk Lắk, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ công bố quyết định số 2626/QĐ-TCHQ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hải Sơn, Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Đắk Lắk kể từ ngày 10
Phiên bản di động