Hàng nhập khẩu gắn mã vạch Việt Nam không phải là căn cứ kết luận giả mạo xuất xứ

15:03 | 19/03/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản lưu ý cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc trên hàng hóa, bao bì của hàng hóa nhập khẩu gắn mã số, mã vạch Việt Nam (893).

hang nhap khau gan ma vach viet nam khong phai la can cu ket luan gia mao xuat xu Quảng Ninh: Chống gian lận, giả mạo xuất xứ trong hoạt động xuất nhập khẩu
hang nhap khau gan ma vach viet nam khong phai la can cu ket luan gia mao xuat xu Tiếp tục cảnh báo nhiều hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ hàng hóa
hang nhap khau gan ma vach viet nam khong phai la can cu ket luan gia mao xuat xu
Ảnh minh họa.

Theo đó, Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa thì mã số, mã vạch không phải là nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa.

Trường hợp trên hàng hóa, bao bì của hàng hóa nhập khẩu gắn mã số, mã vạch Việt Nam (893) được chấp nhận nếu có văn bản ủy quyền cho đối tác liên doanh hoặc gia công, chế biến sử dụng mã số, mã vạch theo quy định tại Điều 19b Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa).

Hàng hóa nhập khẩu có gắn mã số, mã vạch Việt Nam không phải là căn cứ để kết luận hàng hóa đó giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu được gắn mã số, mã vạch của nước ngoài theo thỏa thuận của thương nhân phải phù hợp quy định pháp luật Việt Nam.

N.Linh