Hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thực tế đã tiêu hủy được miễn thuế

09:27 | 29/11/2019

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, hàng hóa nhập khẩu (NK) để sản xuất xuất khẩu (XK) được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy thì được miễn thuế NK.

hang nk de san xuat xk thuc te da tieu huy duoc mien thue Thiết bị, phụ tùng thay thế, linh kiện có được miễn thuế nhập khẩu?
hang nk de san xuat xk thuc te da tieu huy duoc mien thue Chuyển hàng cho doanh nghiệp khác sản xuất, gia công sẽ được miễn thuế nhập khẩu

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 đề nghị, nên có định nghĩa rõ thế nào là phế phẩm được miễn thuế NK và phế phẩm không được miễn thuế khi tiêu hủy hoặc bán nội địa?

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, phế phẩm khi tiêu hủy hoặc bán nội địa theo hướng dẫn tại công văn 8127/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2017 được căn cứ trên quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, theo đó, không quy định miễn thuế NK đối với hàng hóa nhập sản xuất XK phải tiêu hủy. Do đó, nếu bán thành phẩm, thành phẩm qua sản xuất ra bán thành phẩm, thành phẩm nhưng phải tiêu hủy phải kê khai, nộp thuế NK, không phải nộp thuế GTGT.

hang nhap khau de san xuat xuat khau thuc te da tieu huy duoc mien thue
Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI kiểm tra hàng nhập khẩu. Ảnh: T.H​​​.

Căn cứ Thông tư 39/2018/TT-BTC, ngày 25/3/2019, Tổng cục Hải quan có công văn 1654/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện quy định tại Khoản 35 Điều 1 thông tư này. Theo đó, đối với phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng XK khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế NK nhưng phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế BVMT (nếu có) với cơ quan Hải quan.

Đối với phế liệu, phế phẩm không đáp ứng quy định về định mức thực tế sản xuất quy định tại Khoản 35 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC; nguyên liệu, vật tư không tham gia vào quá trình sản xuất; phế liệu, phế phẩm không tạo ra trong quá trình sản xuất hàng XK thì không được miễn thuế NK.

Để xử lý vướng mắc về hàng sản xuất XK bị tiêu hủy phải kê khai nộp thuế NK, tại Khoản 1 Điều 12 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP (bản báo cáo Chính phủ ngày 26/8/2019) đã bổ sung quy định: Hàng hóa NK để sản xuất XK được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy được miễn thuế NK tương tự trường hợp gia công sản phẩm XK.

Đảo Lê