Hàng nhập cho Dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn được kiểm tra tại chân công trình

14:54 | 11/10/2019

(HQ Online) - Cục Hải quan Hà Nội vừa ban hành Quyết định 1407/QĐ-TCHQ công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình của Công ty CP Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội, địa điểm kiểm tra này áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

hang nhap cho du an nha may dien rac soc son duoc kiem tra tai chan cong trinh Hải quan Hà Nội: Đã công nhận hơn 100 địa điểm kiểm tra tại nhà máy, chân công trình
hang nhap cho du an nha may dien rac soc son duoc kiem tra tai chan cong trinh Công nhận hai địa điểm kiểm tra hàng hóa tại nơi sản xuất tại Đà Nẵng
hang nhap cho du an nha may dien rac soc son duoc kiem tra tai chan cong trinh Hướng dẫn mới về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa
hang nhap cho du an nha may dien rac soc son duoc kiem tra tai chan cong trinh
Phối cảnh Nhà máy điện rác Sóc Sơn. Ảnh: Internet

Theo quyết định của Cục Hải quan Hà Nội, địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình của Công ty CP Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Địa điểm này chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về hải quan của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công.

Địa điểm kiểm tra hàng hóa của công ty chỉ áp dụng đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ việc kiểm tra tại chân công trình và chỉ được đưa hàng hóa vào lắp đặt sau khi đã được cơ quan Hải quan quyết định thông quan.

Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021. Trong quá trình thực hiện nếu công ty vi phạm quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan thì Cục Hải quan Hà Nội sẽ thu hồi quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại nơi sản xuất đối với Công ty CP Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội.

Việc công nhận các địa điểm kiểm tra tại nhà máy, chân công trình tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa, rút ngắn thời gian kiểm tra.

N.Linh