Facebook Twitter youtube Tiktok

Hải quan Xanh: Từ chiến lược đến hành động thúc đẩy phát triển bền vững

(HQ Online) - Dịch bệnh, chiến tranh và biến đổi khí hậu đang kéo lùi tiến trình phát triển bền vững của thế giới, dẫn đến nguy cơ không đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hợp quốc (UN) thông qua vào năm 2015. Để thúc đẩy các mục tiêu hướng đến năm 2030 thế giới chấm dứt đói nghèo, giữ gìn hành tinh xanh và mọi người trên trái đất được hưởng hoà bình và thịnh vượng, mỗi cá nhân hay cơ quan, tổ chức trong đó có cơ quan Hải quan đều cần có hành động thiết thực để xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội theo hướng xanh và bền vững, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ mai sau.
Hải quan xanh: Góp phần "xanh hóa" hoạt động thương mại, bảo vệ môi trường Nâng cao vai trò của cơ quan Hải quan trong thực hiện chính sách thương mại xanh Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn: Xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh, Hải quan xanh
Tác giả (ngoài cùng bên trái) tại Phiên thảo luận về Hải quan Xanh tại Hội nghị và Triển lãm công nghệ của WCO tổ chức tại Hà Nội từ 10 đến 12/10/2023.
Tác giả (ngoài cùng bên trái) tại Phiên thảo luận về Hải quan Xanh tại Hội nghị và Triển lãm công nghệ của WCO tổ chức tại Hà Nội từ 10 đến 12/10/2023.

Hải quan xanh trong bối cảnh các mục tiêu phát triển bền vững

Hải quan Xanh không phải là một khái niệm mới mẻ đối với cơ quan Hải quan. Từ năm 2004, “Sáng kiến Hải quan Xanh” được Chương trình môi trường UN và Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) cùng với các tổ chức quốc tế khác về môi trường chính thức khởi xướng nhằm nâng cao năng lực của Hải quan và các lực lượng bảo vệ biên giới có liên quan để giám sát và tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp, đồng thời phát hiện và ngăn chặn buôn bán bất hợp pháp các mặt hàng nhạy cảm với môi trường được quy định trong các công ước và Hiệp định đa phương về bảo vệ môi trường (MEAs).

Tại Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO tổ chức tại Hà Nội ngày 10 -12/10/2023, đại diện Hải quan Việt Nam đã điều phối Phiên thảo luận về “Hải quan Xanh cho một tương lai bền vững”. Các đại diện từ các tập đoàn và tổ chức quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chiến lược và hành động hỗ trợ phát triển thương mại và quản lý biên giới bền vững.

Đại diện Tập đoàn Accenture trình bày những vấn đề quan trọng nhằm mục đích tăng cường phối hợp quản lý biên giới bền vững. Theo đó mỗi cơ quan quản lý biên giới cần tập trung đảm bảo 3 vấn đề: cách thức và quy định quản lý bền vững, quản lý tuân thủ có yếu tố bảo vệ môi trường và phối hợp giám sát hiệu quả.

Tại phiên thảo luận, theo đại diện UNCTAD, các công nghệ mang tính xanh và bền vững hiện nay đang mở ra rất nhiều cơ hội có giá trị thương mại lớn cho các nền kinh tế. Để có thể hưởng lợi từ cuộc cách mạng công nghệ xanh này, các nước cần phải đẩy mạnh chiến lược phát triển và sử dụng công nghệ tái tạo năng lượng, tăng cường số hóa giúp chuỗi cung ứng truyền thống bền vững hơn, đa dạng hóa ngành nghề sản xuất theo hướng bền vững.

Đại diện Tổ chức Mauritius Cargo Community Services chia sẻ mô hình hợp tác công tư trong xây dựng chiến lược Hải quan Xanh, theo đó những yếu tố quan trọng của chiến lược hải quan - thương mại xanh đó là mục tiêu rõ ràng, hợp tác, kiểm soát và ủng hộ các dự án đầu tư xanh, ứng dụng công nghệ thông minh, tối ưu hoá tuyến đường vận chuyển là những biện pháp thực tế nhằm giảm thời gian trễ do lưu thông, hướng đến phát triển các chuỗi cung ứng xanh và tuần hoàn.

Từ năm 2015, UN và lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đã thông qua 17 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals - SDGs) kêu gọi thế giới quyết tâm đến năm 2030 sẽ chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh, chống biến đổi khí hậu và tất cả mọi người được hưởng hoà bình và thịnh vượng. Để thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển này mỗi cá nhân hay cơ quan, tổ chức trong đó có các cơ quan Hải quan đều cần có chiến lược và hành động thiết thực để phát triển kinh tế và xã hội theo hướng xanh và bền vững, bảo vệ trái đất và giữ gìn tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ mai sau.

Tháng 6/2023, Hội đồng hợp tác WCO đã thông qua bản kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy cơ quan Hải quan trở thành lực lượng tiên phong thực thi chuyển đổi xanh, hỗ trợ phát triển kinh tế một cách bền vững, thân thiện với môi trường. Theo đó, khái niệm Hải quan Xanh được đề cập một cách sâu sắc hơn, yêu cầu mỗi cơ quan Hải quan phải là một tổ chức chủ động tăng cường năng lực cho cán bộ và nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu bền vững của UN thông qua ba trụ cột (1) Hiện hữu xanh (hỗ trợ thực hiện các mục tiêu SDGs 11, 12 và 13) (2) Thực thi xanh (hướng đến thực hiện các mục tiêu SDGs 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, và 15) và (3) Kiến tạo xanh (hỗ trợ thực hiện mục tiêu SDGs 4, 5, 16, 17).

Chương trình hành động hướng tới Hải quan Xanh

Xây dựng nền kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là giai đoạn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục hồi sau đại dịch Covid-19. Tại Quyết định 628/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 ban hành Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đến năm 2030: “Triển khai Hải quan Xanh, khuyến khích và thúc đẩy hoạt động thương mại hướng tới phát triển bền vững theo mô hình nền kinh tế tuần hoàn thông qua việc triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường và động vật hoang dã mà Việt Nam đã ký kết, có những biện pháp khuyến khích doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện các giải pháp theo mô hình nền kinh tế tuần hoàn”.

Với vai trò ”người gác cửa nền kinh tế”, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới, Hải quan Việt Nam luôn chủ động tăng cường hiệu quả kiểm tra, kiểm soát các hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới đảm bảo an toàn chất lượng; ứng dụng kỹ thuật hiện đại như hệ thống thông quan, máy soi, hệ thống giám sát tập trung nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc kiểm soát tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa có liên quan đến môi trường vào Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Hệ thống văn bản pháp luật và công văn hướng dẫn về quản lý hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm dịch hàng hóa đã được ban hành nhưng còn thiếu và có sự chồng chéo.

Bên cạnh công tác thực thi vẫn còn nhiều hạn chế, Hải quan Việt Nam vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc ban hành quy định và nâng cao nhận thức và trình độ của cán bộ và nhân viên về văn hoá xanh, chống biến đổi khí hậu thông qua các hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. Tiến trình xây dựng, thiết kế bài toán cho hệ thống Hải quan số và Hải quan thông minh chưa thực sự đặt yêu cầu phát triển xanh và bền vững làm nhiệm vụ trọng tâm.

Từ những hạn chế trên và trước yêu cầu đạt được mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu đến 2030, Hải quan Việt Nam cần đặt ra những yêu cầu mới nhằm quản lý toàn diện hơn, xanh hơn hướng tới Hiện hữu xanh, Thực thi xanh và Kiến tạo xanh.

Đối với trụ cột 1 - Hiện hữu xanh, Hải quan Việt Nam cần xây dựng văn hoá xanh thông qua hệ thống quy tắc, tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; ưu tiên mua sắm máy móc, phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo; xây dựng trụ sở, kho bãi theo tiêu chuẩn xanh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường; thực hiện phân loại rác tại nguồn; thúc đẩy hành động giảm phát thải khí nhà kính.

Những hành động thiết thực của Hải quan Singapore có thể là dẫn chứng tiêu biểu cho mục tiêu Hiện hữu xanh. Thiết kế trụ sở Hải quan Singapore và các địa điểm thông quan tại cửa khẩu có yêu cầu tối thiểu là phải đạt chứng nhận xanh của Bộ Xây dựng Singapore. Tất cả các hợp đồng mua sắm của Hải quan Singapore đều hướng đến ưu tiên sản phẩm xanh và phải tối đa hiệu suất sử dụng năng lượng; các sự kiện của hải quan đều được tổ chức tại những cơ sở đảm bảo tiêu chí xanh; ngừng sử dụng chai nước dùng một lần…

Đối với trụ cột 2 - Thực thi xanh, Hải quan Việt Nam cần chú trọng kiến nghị xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về hải quan hiện đại, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, phù hợp với các cam kết quốc tế về phát triển bền vững; nghiên cứu và kiến nghị ban hành chính sách và thủ tục thuế và hải quan phù hợp, thúc đẩy hoạt động thương mại theo mô hình kinh tế tuần hoàn; tăng cường năng lực nâng cao hiệu quả kiểm soát hải quan thông qua quản lý rủi ro chuỗi cung ứng tích hợp.

Có thể nói Liên minh châu Âu (EU) là ví dụ điển hình tốt nhất trong tiến trình xây dựng chiến lược đến thực thi thông qua chương trình Thỏa thuận xanh (Green Deal) đầy tham vọng để giảm phát thải Carbon trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhằm thực hiện vai trò kiểm soát tuân thủ các quy định về môi trường này, cơ quan Hải quan đã có những cải cách triệt để, như nghiên cứu và đề xuất WCO sửa đổi hệ thống hài hoà và mã hoá hàng hoá nhằm kiểm soát tốt hơn hàng hoá thân thiện với môi trường; kiểm soát việc thực thi chính sách điều chỉnh Carbon tại biên giới (CBAM); gia tăng kiểm soát xuất khẩu rác sang nước thứ ba; thực thi kiểm soát hàng hoá phá hoại và làm suy thoái rừng; kiểm soát chống khai thác thuỷ sản (IUU).

Đối với trụ cột 3 - Kiến tạo xanh, Hải quan Việt Nam cần thúc đẩy triển khai hiệu quả kiểm soát biên giới theo mô hình quản lý biên giới thông minh, đơn giản hoá quy trình thủ tục nhằm tạo thuận lợi, hỗ trợ chuỗi cung ứng xanh, bền vững phát triển; phát huy tính chủ động và sáng tạo trong nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ mới 4.0; hiện đại hoá phương thức trao đổi thông tin với hải quan các nước và các tổ chức quốc tế để kiểm soát chất lượng an toàn sản phẩm tại nguồn.

Nền kinh tế xanh thúc đẩy những sáng kiến để kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế rác thải và khuyến khích tái chế. Hỗ trợ và kiểm soát chuỗi cung ứng tuần hoàn, đặc biệt là đối với sản phẩm rác thải nhựa cũng đặt ra yêu cầu thay đổi phương thức kiểm soát và tạo thuận lợi thương mại của cơ quan Hải quan. Trong khu vực ASEAN, Indonesia là một trong những nước có tỷ lệ nhập khẩu phế liệu nhựa lớn nhất kể từ khi Chính phủ Trung Quốc đóng cửa đối với phế liệu nhựa nhập khẩu. Hải quan Indonesia đã áp dụng nhiều biện pháp mới nhằm kiểm soát chất lượng phế liệu nhựa nhập khẩu, chẳng hạn như kiểm soát tại nguồn, xây dựng hồ sơ rủi ro đối với người xuất và nhập khẩu rác, nước xuất xứ và mã HS. Bằng hàng loạt biện pháp toàn diện, Hải quan Indonesia đóng góp tích cực vào việc đảm bảo tính bền vững của môi trường thông qua việc thực thi các MEAs, áp dụng single window, cắt giảm rác thải nhựa phá huỷ đại dương.

Tiến trình chuyển đổi xanh của hải quan: từ chiến lược đến hành động đều đòi hỏi quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo các cấp, sự hợp tác từ các bộ, ngành và phương pháp quản trị khoa học. Ứng với mỗi trụ cột hiện hữu, thực thi và kiến tạo xanh, Hải quan Việt Nam cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể gắn với nguồn lực và thời gian, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu Hải quan Xanh đề ra trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030.

Khánh Hồng (Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan)

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng đột phá trong chuyển đổi số

Bộ đội Biên phòng đột phá trong chuyển đổi số

(HQ Online) - Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) quân sự và ứng dụng khoa học kỹ thuật chuyển đổi số trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Điều này tạo thuận lợi, thông thoáng, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động xuất nhập cảnh (XNC), tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các cá nhân, tổ chức, DN trong nước và quốc tế.
Ngành Hải quan nỗ lực gia tăng tiện ích trong thanh toán thuế điện tử

Ngành Hải quan nỗ lực gia tăng tiện ích trong thanh toán thuế điện tử

(HQ Online) - Nhằm mở rộng phương thức thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) để gia tăng tiện ích trong việc thanh toán thuế điện tử, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong bảo lãnh tiền, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa XNK, quá cảnh và phương tiện XNC, quá cảnh.
Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp tập trung vào chuyển đổi số

Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp tập trung vào chuyển đổi số

(HQ Online) - Với mục tiêu giúp cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt, hiểu và chủ động tham gia các hoạt động hợp tác với cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan- doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2024. Ông Phạm Xuân Trường, Trưởng phòng, Tổ trưởng Tổ Cải cách nghiệp vụ hải quan (Ban Cải cách hiện đại hóa Hải quan-Tổng cục Hải quan) trả lời phỏng vấn Tạp chí Hải quan về vấn đề này.
Trao Giấy chứng nhận cho 2 doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ

Trao Giấy chứng nhận cho 2 doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ

(HQ Online) - Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Yên Phong (Cục Hải quan Bắc Ninh) vừa tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận cho 2 doanh nghiệp là thành viên Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.
Hải quan Trà Lĩnh: Kim ngạch xuất khẩu tăng 407%

Hải quan Trà Lĩnh: Kim ngạch xuất khẩu tăng 407%

(HQ Online) - Kim ngạch xuất khẩu tăng cao giúp tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nói chung qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh (Cục Hải quan Cao Bằng) tăng trưởng 3 con số.
Hải quan Lào Cai thu ngân sách gần 145 tỷ đồng, tăng 22%

Hải quan Lào Cai thu ngân sách gần 145 tỷ đồng, tăng 22%

(HQ Online) - Kết của thu ngân sách của Cục Hải quan Lào Cai trong 2 tháng đầu năm tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái.
Hải quan Móng Cái sát cánh cùng DN xuất khẩu nông, thủy hải sản

Hải quan Móng Cái sát cánh cùng DN xuất khẩu nông, thủy hải sản

(HQ Online) - Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh bố trí cán bộ, công chức giải quyết thủ tục ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ, đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh chóng và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp...
20 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổ chức Hải quan thế giới

20 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổ chức Hải quan thế giới

(HQ Online) - Nhân Ngày Hải quan quốc tế năm 2024, Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) trao Bằng khen cho 20 cá nhân đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Hải quan Việt Nam.
Hiệu quả tích cực từ mô hình quản lý tập trung ở Hải quan Móng Cái

Hiệu quả tích cực từ mô hình quản lý tập trung ở Hải quan Móng Cái

(HQ Online) - Sau 2 tháng triển khai Đề án sửa đổi, bổ sung “Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung” tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động XNK.
Xuất khẩu hàng hóa qua Hải quan cửa khẩu Lào Cai tăng mạnh

Xuất khẩu hàng hóa qua Hải quan cửa khẩu Lào Cai tăng mạnh

(HQ Online) - Tháng 2, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Cục Hải quan Lào Cai) tiếp tục tăng trưởng mạnh.
Hải quan Đà Nẵng: Tăng số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan

Hải quan Đà Nẵng: Tăng số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan

(HQ Online) - Số doanh nghiệp phát sinh làm thủ tục tại Cục Hải quan Đà Nẵng tăng 29,68% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó phần lớn là doanh nghiệp ngoài địa bàn.
Infographics: Tình hình thu ngân sách tại 10 cục hải quan chiếm số thu lớn

Infographics: Tình hình thu ngân sách tại 10 cục hải quan chiếm số thu lớn

(HQ Online) - Dự toán thu của 10 cục hải quan tỉnh, thành phố chiếm 88% dự toán thu của toàn Ngành. Tính đến 29/2, số thu NSNN của 10 cục hải quan tỉnh, thành phố đạt 47.513 tỷ đồng, bằng 14,35% dự toán được giao, giảm 4,78% so với cùng kỳ năm 2023.
Thu nộp ngân sách hơn 45 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Thu nộp ngân sách hơn 45 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

(HQ Online) - Cơ quan Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 124 cuộc trong 2 tháng đầu năm 2024.
Gần 70.000 doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Gần 70.000 doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

(HQ Online) - Số lượng doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tăng khoảng 2.500 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2023.
2 tháng đầu năm, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 56.420 tỷ đồng

2 tháng đầu năm, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 56.420 tỷ đồng

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 29/2, toàn Ngành thu nộp NSNN đạt 56.420 tỷ đồng, bằng 15% dự toán được giao, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Hải quan Việt Nam tham dự Cuộc họp lần thứ nhất của SCCP trong khuôn khổ hợp tác APEC

Hải quan Việt Nam tham dự Cuộc họp lần thứ nhất của SCCP trong khuôn khổ hợp tác APEC

(HQ Online) - Ngày 28/2, đoàn công tác của Hải quan Việt Nam do ông Đào Đức Hải, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế làm trưởng đoàn đã tham dự Cuộc họp lần thứ nhất năm 2024 của Tiểu ban các vấn đề về hải quan (SCCP) trong khuôn khổ hợp tác Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại thủ đô Lima, Peru.
Xem thêm
cty-toan-phat
ngan-hang-mb

Vấn đề Bạn quan tâm

Tin mới

Bộ Tài chính trả lời cử tri về xuất nhập khẩu tại chỗ

Bộ Tài chính trả lời cử tri về xuất nhập khẩu tại chỗ

Bộ Tài chính đang trong quá trình lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan để tổng hợp, trình Chính phủ các phương án xử lý khi bãi bỏ Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.
MC 13: Duy trì Thông lệ không đánh thuế hải quan đối với truyền tải điện tử

MC 13: Duy trì Thông lệ không đánh thuế hải quan đối với truyền tải điện tử

Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13) tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã bế mạc. Hội nghị đã thông qua tuyên bố chung, trong đó có việc duy trì Thông lệ không đánh thuế hải quan đối với truyền tải điện tử (Ecom Morator
Trao Giấy chứng nhận cho 2 doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ

Trao Giấy chứng nhận cho 2 doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ

Các doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của cơ quan Hải quan trong việc tư vấn, hỗ trợ kịp thời về chính sách pháp luật hải quan.
Hải quan Trà Lĩnh: Kim ngạch xuất khẩu tăng 407%

Hải quan Trà Lĩnh: Kim ngạch xuất khẩu tăng 407%

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh đạt 37,8 triệu USD, tăng 195% so với cùng kỳ năm ngoái.
Rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 6.014 tỷ đồng

Rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 6.014 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 2/2024 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 952 tỷ đồng.
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Ngày 31/1/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 299/QĐ-TCHQ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam từ ngày 1/3/2024.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng-Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan.
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh

LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh

Năm 2023, trong điều kiện khó khăn của nhiều “cơn gió ngược”, ngành Hải quan đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế

LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã dành thời gian chia sẻ với Tạp chí Hải quan về những kết quả nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2023 cũng như những định hướng lớn của Ngành trong năm 2024.
Podcast: Tăng tốc đầu tư công ngay từ đầu năm

Podcast: Tăng tốc đầu tư công ngay từ đầu năm

Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe Podcast chuyên đề của Tạp chí điện tử Hải quan Online. Podcast chuyên đề hôm nay có chủ đề: Tăng tốc đầu tư công ngay từ đầu năm.
"Linh hoạt, đồng bộ và thấu hiểu, thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh Thái Bình"

"Linh hoạt, đồng bộ và thấu hiểu, thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh Thái Bình"

Với những tiềm năng, điều kiện thuận lợi thuận lợi, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kỳ vọng, ...
Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Australia đầu tư vào các động lực tăng trưởng mới

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Australia đầu tư vào các động lực tăng trưởng mới

Thủ tướng đề nghị Việt Nam-Australia hợp tác thúc đẩy các động lực mới như Chuyển đổi Số, Chuyển đổi ...
Đề nghị Samsung hỗ trợ Việt Nam đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn

Đề nghị Samsung hỗ trợ Việt Nam đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Samsung, với kinh nghiệm và năng lực của mình, tiếp tục hợp ...
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia

Sáng 4/3, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ...

Tiên phong tìm cơ hội

Nhà máy tại bang Tamil Nadu (Ấn Độ) sẽ là dự án sản xuất thứ ba của VinFast trên toàn ...
Bộ đội Biên phòng đột phá trong chuyển đổi số

Bộ đội Biên phòng đột phá trong chuyển đổi số

Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ ...
Hải quan Quảng Ninh kiểm soát chặt thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Hải quan Quảng Ninh kiểm soát chặt thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Hải quan Quảng Ninh cũng yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ...
Hải quan chủ trì triệt phá 30 vụ án ma túy

Hải quan chủ trì triệt phá 30 vụ án ma túy

Ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên Phòng phát hiện, ...
Liên tiếp phát hiện, thu giữ mỹ phẩm, xúc xích nhập lậu

Liên tiếp phát hiện, thu giữ mỹ phẩm, xúc xích nhập lậu

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã ra quyết định xử phạt hành chính 3,75 triệu đồng, đồng ...
Đi tìm những món nợ thuế chây ỳ của doanh nghiệp bị cưỡng chế - Bài 1: Bị hoãn xuất cảnh mới biết mình làm giám đốc doanh nghiệp (?)

Đi tìm những món nợ thuế chây ỳ của doanh nghiệp bị cưỡng chế - Bài 1: Bị hoãn xuất cảnh mới biết mình làm giám đốc doanh nghiệp (?)

Trong số chủ doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh có những ...
Hải quan khởi tố, kiến nghị khởi tố 21 vụ vi phạm

Hải quan khởi tố, kiến nghị khởi tố 21 vụ vi phạm

Cơ quan Hải quan đã khởi tố 3 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 18 vụ; ...
Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nợ thuế trên 2,9 tỷ đồng

Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nợ thuế trên 2,9 tỷ đồng

Một doanh nghiệp nợ thuế trên 2,9 tỷ đồng vừa bị cơ quan Hải quan Sở Kế hoạch Đầu tư ...
Doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 6 tỷ USD

Doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 6 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 58 tỷ USD, cán cân thương mại của ...
Doanh nghiệp thủy sản thích ứng với cục diện mới

Doanh nghiệp thủy sản thích ứng với cục diện mới

Trước những biến động về thị trường xuất khẩu, tác động của chuỗi cung ứng logistics, các doanh nghiệp xuất ...
AkzoNobel đầu tư khoảng 18,5 triệu Euro cho dự án sản xuất sơn tại Bắc Ninh

AkzoNobel đầu tư khoảng 18,5 triệu Euro cho dự án sản xuất sơn tại Bắc Ninh

Với tổng số tiền đầu tư khoảng 18,5 triệu Euro vào dự án dây chuyền sản xuất sơn bột tĩnh ...
2 tháng đầu năm, TKV nộp ngân sách hơn 4 nghìn tỷ đồng

2 tháng đầu năm, TKV nộp ngân sách hơn 4 nghìn tỷ đồng

Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong 2 tháng đầu ...
Những “tham vọng” và đề xuất của khối doanh nghiệp nhà nước

Những “tham vọng” và đề xuất của khối doanh nghiệp nhà nước

Xác định năm 2024 dù khó khăn nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội, các “ông lớn” doanh nghiệp nhà ...
Thủ tướng: DNNN tiếp tục dẫn dắt, mở đường, tiên phong trong đổi mới sáng tạo

Thủ tướng: DNNN tiếp tục dẫn dắt, mở đường, tiên phong trong đổi mới sáng tạo

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt; DNNN cần là lực lượng tiên ...
Bộ Tài chính trả lời cử tri về xuất nhập khẩu tại chỗ

Bộ Tài chính trả lời cử tri về xuất nhập khẩu tại chỗ

Bộ Tài chính đang trong quá trình lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan để tổng hợp, ...
Chính sách thuế đối với mặt hàng dự kiến nhập khẩu

Chính sách thuế đối với mặt hàng dự kiến nhập khẩu

Đó là vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan của Công ty CA SYSTEM DONGNAI ...
Giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP

Giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam thực hiện chính sách giảm thuế ...
Giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp Hàn Quốc tại đối thoại chính sách thuế, hải quan

Giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp Hàn Quốc tại đối thoại chính sách thuế, hải quan

Tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thủ tục hành ...
Thực hiện thao tác điều chỉnh hồ sơ hoàn thuế trên Hệ thống MGH

Thực hiện thao tác điều chỉnh hồ sơ hoàn thuế trên Hệ thống MGH

Trong quá trình triển khai Hệ thống MGH đã phát sinh thực tế nhiều vướng mắc liên quan đến DN, ...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Quy định mới về các cơ quan Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Thanh tra Sở, từ ngày 1/3 ...
Xả hàng cũ, tồn, Mercedes-Benz Việt Nam giảm giá hàng loạt mẫu xe

Xả hàng cũ, tồn, Mercedes-Benz Việt Nam giảm giá hàng loạt mẫu xe

Mercedes-Benz Việt Nam vừa công bố giảm giá một loạt mẫu xe sang với mức từ 200 - 700 triệu ...
Nhà máy THACO KIA tham gia giám sát sản xuất xe KIA SONET tại UZBEKISTAN

Nhà máy THACO KIA tham gia giám sát sản xuất xe KIA SONET tại UZBEKISTAN

Từ ngày 15/2 - 25/5/2024, đoàn 25 nhân sự của nhà máy THACO KIA (thuộc Tập đoàn THACO AUTO) sẽ ...
Hyundai Creta giảm giá lên tới 41 triệu đồng

Hyundai Creta giảm giá lên tới 41 triệu đồng

Từ 2/3/2024, Hyundai Creta, mẫu xe gầm cao cỡ B đắt khách nhất thị trường ô tô Việt Nam năm ...
Việt Nam nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc

Việt Nam nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc

Linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc với kim ngạch đạt với 92,1 ...
Doanh số giảm mạnh, thị trường ôtô Việt Nam liệu có tăng trưởng trong năm 2024?

Doanh số giảm mạnh, thị trường ôtô Việt Nam liệu có tăng trưởng trong năm 2024?

Thị trường ôtô Việt Nam ghi nhận doanh số bán hàng mở hàng cho đầu năm mới ở mức thấp ...
Ô tô con nhập khẩu về TPHCM gấp 4 lần Hải Phòng

Ô tô con nhập khẩu về TPHCM gấp 4 lần Hải Phòng

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam chủ yếu qua khu vực cửa khẩu, cảng ...
MC 13: Duy trì Thông lệ không đánh thuế hải quan đối với truyền tải điện tử

MC 13: Duy trì Thông lệ không đánh thuế hải quan đối với truyền tải điện tử

Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13) tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập ...
Nhiều thương hiệu đối mặt nguy cơ đóng cửa

Nhiều thương hiệu đối mặt nguy cơ đóng cửa

Trong bối cảnh kinh tế đi xuống và lãi suất tín dụng cao, các cửa hàng kinh doanh, đặc biệt ...
Sứ mệnh chống lạm phát của ECB vẫn chưa kết thúc

Sứ mệnh chống lạm phát của ECB vẫn chưa kết thúc

Các quan chức ngân hàng đang tỏ ra thận trọng với kế hoạch cắt giảm lãi suất, trước khi có ...
Mexico bác bỏ thông tin gia nhập Nhóm BRICS trong năm 2024

Mexico bác bỏ thông tin gia nhập Nhóm BRICS trong năm 2024

Mexico ủng hộ sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của BRICS, song khẳng định quốc gia này chưa có ...
Giá cước vận chuyển tăng mạnh do căng thẳng ở Biển Đỏ

Giá cước vận chuyển tăng mạnh do căng thẳng ở Biển Đỏ

Giá cước vận chuyển đến các cảng ở Biển Đỏ đã tăng lên 6.800 USD/container, từ mức 750 USD/container ghi ...
Thụy Điển lách khe cửa hẹp để gia nhập NATO

Thụy Điển lách khe cửa hẹp để gia nhập NATO

Quốc hội Hungary vừa phê chuẩn yêu cầu của Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây ...
Phiên bản di động